Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Logaritamska funkcija matematika-22 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Matematika (/Forum-matematika)
+---- Tema: Logaritamska funkcija matematika-22 (/Thread-logaritamska-funkcija-matematika-22)


Logaritamska funkcija matematika-22 - zekan - 09-09-2010 01:42 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz matematike.

U ovom seminarskom radu će se opisati i pojasniti svaka od sledećih tema:

1. Linearna zavisnost,
2. Logaritamska funkcija
3. Izvodi i deferencijali višeg reda,
4. Metod zamjene

SADRŽAJ


1. UVOD 3

2. Linearna zavisnost 4

3. Logaritamska funkcija 11
3.1. Inverzna funkcija 11
3.2. Logaritamska baza 12
3.3. Svojstva logaritamske funkcije..................................13
3.4. Logaritamske jednačine .........................................13
3.5. Logaritamske nejednačine 14
3.6. Primjena logaritamske funkcije 15

4. Izvodi i diferencijali višeg reda......................15

5. Metod zamjene 18

6. Literatura 22