Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Dugoročni kredit zadatak - finansijska matematika - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Matematika (/Forum-matematika)
+---- Tema: Dugoročni kredit zadatak - finansijska matematika (/Thread-dugoro%C4%8Dni-kredit-zadatak-finansijska-matematika)


Dugoročni kredit zadatak - finansijska matematika - zekan - 09-09-2010 01:38 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz matematike.

Banka je odobrila,dugoročni kredit proizvodnom trgovinskom preduzeću ,,Bajrić”-Bugojno u iznosu od 100 000 KM.
Rok vračanja 10 god. sa kamatnom stopom od 10% i kapitalisanje polugodišnje.Izraditi amortazicioni plan i izračunati otplate duga.Izvršiti i prikazati kontrolu.Z=100 000 KM
n=10
m=1
p=10
a=?

[Slika: tafrea.jpg]