Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kreditni bankarski poslovi - - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Bankarstvo (/Forum-bankarstvo)
+---- Tema: Kreditni bankarski poslovi - (/Thread-kreditni-bankarski-poslovi)


Kreditni bankarski poslovi - - mat.dipl5 - 09-09-2010 12:51 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.U V O D

Banke su glavni posrednici, ne samo u platnom prometu, nego i bitan segment transmisijskog mehanizma preko kojeg se odvija proces emisije novca, ali i proces prenosa svih poteza i mjera središnje banke.U središtu bankarskog poslovanja je mjenjačka kombinatorika i funkcija banke kao dilera u razmjeni različitih prava (potraživanja i dugovanja), a ne njihova uloga kao kreditnih institucija. U današnje vrijeme, uslovi poslovanja u bankama su sve složeniji. Oni sa sobom donose nepredvidive, često nagle i velike promjene u kamatnim stopama, u novčanoj i kamatnoj politici centralne banke, koje utiču na troškove poslovanja. Isto tako, česte su promjene u intervalutnim odnosima, koje mogu značajno da utiču na kalkulacije, na spoljno-trgovinska ograničenja, na način poslovanja komitenata i same poslovne banke.U takvim uslovima privređivanja, želja za ostvarenjem što većeg prinosa i ukupnog pozitivnog rezultata, inducira mehanizme stalnog kombinovanja, što zahtijeva stalno premještanje finansijske imovine iz jednog u drugi oblik, uz što veću njihovu pokretljivost.

Savremeno poslovno bankarstvo obuhvata ogroman prostor sastavljen od brojnih malih i velikih, u osnovi specijalizovanih i međusobno povezanih bankarskih poslova. Bankarski poslovi su trgovački, pravni poslovi prometa novca i vršenja usluga u vezi sa plaćanjima i platnim prometom koji obavljaju banke. To su poslovi banke kojima ona ostvaruje prihode i/ili utiče na druga lica da ostvare prihode. Među njima veoma su značajni kreditni bankarski poslovi.

Sadržaj:

U V O D 3
1. BANKARSKI POSLOVI 4
1. 1 AKTIVNI (KREDITNI) BANKARSKI POSLOVI 4
1.1.1 Aktivni kratkoročni poslovi 5
1.1.1.1 Akceptni krediti 6
1.1.1.2 Rambursni krediti 6
1.1.2 Revolving krediti 6
1.1.3 Aktivni srednjoročni poslovi 7
1.1.4 Aktivni dugoročni poslovi 7
1.1.4.1 Hipotekarni krediti 7
1.1.4.2 Investicioni krediti 9
1.1.5 Namjenski krediti 11
1.1.5.1 Potrošački krediti 11
1.1.6 Vraćanje kredita-otplata 12
1.1.7 Uslovi korišćenja kredita 13
1.1.8 Davanje kredita 15
1.1.8.1 Konzorcijalno odobravanje kredita 16
1.1.9 Sekjuritizacija kredita 16
1.1.10 Kredit na osnovu zaloga hartija od vrijednosti 17
Z A K LJ U Č A K 18
L I T E R A T U R A 19