Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Problem umetnosti i lepote, s posebnim osvrtom na jaspersovo shvatanje - filozofija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Likovno (/Forum-likovno)
+---- Tema: Problem umetnosti i lepote, s posebnim osvrtom na jaspersovo shvatanje - filozofija (/Thread-problem-umetnosti-i-lepote-s-posebnim-osvrtom-na-jaspersovo-shvatanje-filozofija)


Problem umetnosti i lepote, s posebnim osvrtom na jaspersovo shvatanje - filozofija - zekan - 09-09-2010 11:41 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz likovnog.

Filozofija se od najranijih vremena bavila pitanjem „Šta je prauzrok svega?“ i upravo u tom večitom, neizrecivom pitanju crpi svoje postojanje. Još jedan od problema kojim se bavi filozofija jeste problem umetnosti. Filozofska disciplina koja se bavi tim pitanjem jeste estetika. Ona ispituje lepo u umetnosti, a po nekim estetičarima i u prirodi. Njen zadatak je i da ispita preduslove i kriterijume umetničkog prosuđivanja, stvaranja i doživljavanja, ali i smisao, vrednost i suštinu umetničkog. Međutim, potrebno je istaći činjenicu da se svakodnevni govor o lepom razlikuje od filozofskog govora i upotrebe istih pojmova, jer je današnji pojam o lepom potpuno pomeren i gubi svaki smisao. Lepo je izgubilo svoj značaj, a titulu lepog sada nose kič i šund. Ovim poslednjim osnovnim problemom filozofije bavili su se najpre starogrčki filozofi Platon i Aristotel, zatim su taj problem razmatrali i Kant, Šeling, Hegel, pa na kraju Jaspers i Hajdeger. Svi ovi filozofi su od umetnosti očekivali da ih dovede do bića, a u predstojećem tekstu ćemo videti i kako.

SADRŽAJ:

1. UVOD ..................................................................4
2. UMETNOST I LEPOTA KAO SREDSTVO DOSEZANJA DO BIĆA:................................4
- Platon.........................................................................4
- Kant......................................................................5
- Šeling........................................................................6
- Hegel......................................................................7
- Jaspers..................................................................................8
- Hajdeger.................................................................8
3. UMETNOST U FUNKCIJI RASVETLJAVANJA BIĆA........................................................9
4. ZAKLJUČAK....................................................13