Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ekspertni sistemi - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Ekspertni sistemi (/Thread-ekspertni-sistemi)


Ekspertni sistemi - derrick - 10-12-2009 03:53 AM

Maturski, seminarski i diplomski radovi.

Kliknite ovde da zatražite rad.


Arhitektura ekspertnih sistema
7205 Cruise Controle primenom fuzzy logike
1160 Donošenje jednostavnih odluka
7107 Ekspertni sistem poslovanja turističke agencije
5357 Ekspertni sistem za izbor hard diskova - Izrađen u programu Jess
8 Ekspertni sistem za podršku pri finansijskoj analizi
160 Ekspertni sistemi
1098 Ekspertni sistemi 2
1227 Ekspertni sistemi 3
10213 Ekspertni sistemi i veštačka inteligencija
7 Ekspetni sistem za podršku marketing odlučivanju
7990 ERP softver
161 Fazi kontroleri
1533 Fuzzy skupovi, aritmetika i Fuzzy logika
5405 Implementacija workflow tehnologije u ERP informacionim sistemima
9146 Inteligentna analiza podataka
2897 Microsoft Navision Attain modul Manufacturing
2520 Neuronske mreže 2
2521 Neuronske mreže 3
2522 Neuronske mreže 4
2523 Neuronske mreže 5
2053 Neuronske mreže u predviđanju profitabilnosti ulaganja
6446 Obične i fazi relacije
7161 Prijemno i završno kontrolisanje u Trayal korporaciji u oblasti eksploziva, pirotehnike i hemije obrađeno u BP Winu 25 i ER Winu
5671 Projektovanje ekspertnog sistema i neuronske mreže
lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad uticaj religije na kulturu ilijada i odiseja lektira može li malo preduzeće imati monopolni položaj na tržištu ekonomija i pravo novac osnove menadzmenta knjiga srbija upravljanje promotivnim aktivnostima na primeru preduzeća hamlet zakljucak lik sonje iz lektire ujka vanja sonja lik iz ujka vanje nagradna igra