Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Centralni registrar, depo i kliring hartija od vrednosti - bankarstvo - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Bankarstvo (/Forum-bankarstvo)
+---- Tema: Centralni registrar, depo i kliring hartija od vrednosti - bankarstvo (/Thread-centralni-registrar-depo-i-kliring-hartija-od-vrednosti-bankarstvo)


Centralni registrar, depo i kliring hartija od vrednosti - bankarstvo - mat.dipl5 - 09-09-2010 10:39 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Rezime:

Centralni registar hartija od vrednosti igra značajnu ulogu u poslovanju sa hartijama od vrednosti. Svetska medjunarodna zajednica koja funkcioniše na tržišnim principima uveliko koristi pogodnosti Cenralnog registra hartija od vrednosti kao institucije koja vodi jedinstvenu evidenciju zakonitih imalaca hartija od vrednosti i evidenciju o pravima iz tih hartija, kao i pravima trećih lica na hartijama od vrednosti. Centralni registar hartija od vrednosti je skoro osnovan kod nas i u ovom radu biće objašnjen značaj, ciljevi i funkcija registra i kliringa hartija od vrednosti.

Ključne reči: centralni registar hartija od vrednosti, depo i kliring hartija od vrednosti. Abstract: Central register of securities plays significant role in business with securities. World international community wich works on market principles uses advantages of Central register of securities as institution wich manages unique evidence of legal holders of securities, evidence about rights from those papers and rights of third party on securities. Central register of securities is recently found in our country and in this paper I will explain significance, objectives and functions of central register and clearing of securities.

Key words: central register of securities, depot and clearing of securities.


UVOD

Pre formiranja Centralnog registra hartija od vrednosti tržište hartija od vrednosti je funkcionisalo u problematičnom okruženju zbog neblagovremene i ponekad nepostojeće
evidencije o transakcijama hartija od vrednosti i neusaglašenih baza podataka. Medjutim, sistem Centralnog registra hartija od vrednosti je svojim instrumentima funkcionisanja doprineo sredjivanju odnosa u domenu transakcija i evidencije hartija od vrednosti. Projekat konstitucije Centralnog registra hartija od vrednosti formalno je započet u proleće 2002.
godine i pošto je pored registra hartija od vrednosti podrazumevao i objedinjavanje klirinške funkcije, dobio je radni naziv «Beokliring» po ugledu na «Euroclear». Iako je postojao kao organizacioni deo Narodne banke Srbije od 19.11.2001. godine, Centralni registar hartija od vrednosti kao samostalna institucija osnovan je 10.12.2003. godine izdvajanjem iz Narodne banke Srbije kao i prenosom baze podataka o vlasnicima akcija iz Agencije za privatizaciju – Privremenog registra u januaru 2004. Godine (prema [2]). Centralni registar hartija od vrednosti nastoji da bude baza podataka registrovanih akcija, obveznica i svih drugih hartija od vrednosti koje su do sada emitovane kod nas. Sledeća karika je Berza na kojoj se odvija trgovanje harijama od vrednosti i nakon toga povratne informacije s Berze da bi se krug ponovo zatvorio preknjižavanjem u Centralnom registru.