Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Banke i agencije za promet nekretnina sa osvrtom na zormil d.o.o - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Bankarstvo (/Forum-bankarstvo)
+---- Tema: Banke i agencije za promet nekretnina sa osvrtom na zormil d.o.o (/Thread-banke-i-agencije-za-promet-nekretnina-sa-osvrtom-na-zormil-d-o-o)


Banke i agencije za promet nekretnina sa osvrtom na zormil d.o.o - mat.dipl5 - 09-09-2010 10:20 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


1 Uvod

Povezanost banaka i agencija za promet nekretnina uvek je bila veoma uska.Agencije za promet nekretnina morale su,ili su to same želele,da uspostave što bolji kontakt sa bankama,da ostvare što jaču saradnju kako bi došlo do željenih sredstava za svoje poslovanja. Osnovna delatnost agencija za promet nekretnina je posredovanje u prometu nepokretnosti (stanova, kuća, vila, lokala, poslovnih zgrada, placeva, industrijskog zemljišta...). To predstavlja skup savesnih i stručnih radnji u funkciji zaštite interesa svih klijenata uz pružanje pune pravne sigurnosti i diskrecije. Pod tim se podrazumeva: Prikupljanje zahteva za prodaju i kupovinu nekretnina,procena vrednosti svake nekretnine – jedan od najbitnijih segmenata poslovanja,posrednika u prometu nepokretnosti jeste egzaktna procena (na osnovu relevantnih parametara kvaliteta) i pozicioniranje svake nekretnine na tržištu.

Razgledanje nepokretnosti na terenu:Pronalaženje kupaca i poslovno pregovaranje,advokatska kontrola pravovaljanosti dokumentacije svake nepokretnosti, davanje pravnih saveta i pružanje pravnih usluga . Jedan od važnih segmenata poslovanja agencija za promet nekretnina, svakako je i saradnja sa vodećim bankama u Srbiji, a sve u cilju kvalitetnije i brže realizacije kupoprodajnih transakcija za naše klijente, kroz hipotekarne i druge oblike kredita. Poslovni imidž kuće je atraktivna prezentacija uz obimno reklamiranje u svim relevantnim časopisima kao i svakodnevno ažurna internet prezentacija agencije.U skoroj budućnosti,sa rastućim značajem integrisanih marketing komunikacija, potrebno je da se drži korak, konstantno unapređujući svoje predstavljanje na internetu.

Ozbiljnost, predanost poslu, poštenje, kao i visok stepen profesionalizma bitne su odlike ozbiljne agencije za promet nekretnina.Posredovanje u prometu nepokretnosti predstavlja skup savesnih i stručnih radnji u funkciji zaštite interesa klijenta, uz pružanje pune pravne sigurnosti i diskrecije. Sa sadašnjim psihološkim uticajem krize na tržište nekretnina došlo je vreme za prave projekte, na kojima će se pokazati ko se može baviti poslom s nekretninama, što će rezultirati rastom kvalitete ponude. Oprez banaka zatvara agencije za prodaju nekretnina.Oni koji budu imali dobre projekte imat će rast, a oni koji ih ne budu imali, doživeće pad.Sudbinu tržišta odrediti svetska finansijska situacija, odnosno njen uticaj na promet nekretnina.


Sadržaj:

1 Uvod 3
2 Overa ugovora 5
3 Kapitalna dobit 6
4 Obaveze prodavca 6
5 Obaveze kupca 7
6 Primopredaja nadležnosti 7
7 Zormil d.o.o. 7
7.1 Osvrt na finansijsko poslovanje 7
AKTIVA 7
Prethodna godina 7
Tekuca godina 7
PASIVA 8
BILANS USPEHA 8
Prethodna godina 8
Tekuca godina 8
8 IV GRUPA POKAZATELJA 10
9 Zaključak 12
10 Literatura 13