Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ahp vrednovanje selekcija i sorti oraha – primena softvera expert choise - poslovno o - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Ahp vrednovanje selekcija i sorti oraha – primena softvera expert choise - poslovno o (/Thread-ahp-vrednovanje-selekcija-i-sorti-oraha-%E2%80%93-primena-softvera-expert-choise-poslovno-o)


Ahp vrednovanje selekcija i sorti oraha – primena softvera expert choise - poslovno o - zekan - 09-09-2010 09:28 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz informatike.

Odlučivanje je kognitivni proces koji se sastoji od prepoznavanja problema i biranja mogućih rešenja koja vode do nekog željenog stanja. Odlučivanje je veoma odgovoran i težak posao jer donošenje odluka za sobom nosi i način sprovođenja istih. Tipičan hijerarhijski model odlučivanja obuhvata cilj, kriterijume i mogućnosti izbora.
Na osnovu međusobnih procena elemenata hijerarhije, uz vođenje računa o nadređenim elementima, izvode se prioriteti, a onda se njihovom sintezom vrši izbor najpovoljnije alternative među njima. Vrlo često razmatrani problemi višekriterijumske analize u teoriji i praksi odnose se na dobavljače, odnosno proizvođače za odgovarajuču vrstu robe ili proizvoda. Pri tome se podrazumeva više proizvođača koji se međusobno razlikuju sa stanovišta pokazatelja koji karakterišu razmatranu robu. U daljem tekstu će se za proizvođače
koristiti termin ″dobavljači″. Radom se izlažu dva pristupa višekriterijumskoj analizi dobavljača na primeru nabavke aparata odnosno mašina za pranje posuđa i prikazuju ilustrativni primeri rešavani softverom Expert Choice za metodu AHP (Analitičkih Hijerarhijskih Procesa).

VARIJANTE VIŠEKRITERIJUMSKE ANALIZE DOBAVLJAČA – PROIZVOĐAČA

Analiza dobavljača određene vrste robe, u ovom slučaju mašina za pranje posuđa, može da se vrši na dva načina:
• Globalna analiza dobavljača (strateško planiranje),
• Konkretna analiza za izbor dobavljača u datim uslovima nabavke (operativno planiranje – odlučivanje).

Višekriterijumska analiza (VKA) i metoda AHP

Realni problemi u kojima se razmatra dati broj (m) alternativa Ai (i=1,2,...,m) sa stanovišta odgovarajućih (n) kriterijuma Kj (j=1,2,...,n), spadaju u klasu problema tzv. višeatributivne optimizacije (VAO) ili višekriterijumske analize (VKA). Za svaku i-tu alternativu je potrebno definisati vrednosti j-tih kriterijuma, kao m*n kvantitativnih vrednosti aij (i=1,2,...,m; j=1,2,...,n). Za neke kriterijume (ili za sve) mogu da se definišu odgovarajuće kvalitativne ocene koje se prevode u kvantitativne vrednosti primenom podesne linearne skale (slika 1). Kriterijume karakterišu dve osobine: (1) mogu da budu tipa maksimizacije ili minimizacije, (2) najčešće nisu istog značaja i uobičajeno im se dodeljuju odgovarajući težinski koeficijenti.

SADRŽAJ

Uvod……………………………………………………………………………………...……2
Varijante višekriterijumske analize dobavljača-proizvođača.................................................2
Globalna analiza dobavljača…………………………………………………………………...4
Razmatranje svih alternativa………………………………………………………………..…7
Primena softvera Expert choise………………………………………………………………..8
Zaključak……………………………………………………………………………………..10
Literatura……………………………………………………………………………………..10