Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Disk kocnice RLII - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Upravljanje kvalitetom (/Forum-upravljanje-kvalitetom)
+---- Tema: Disk kocnice RLII (/Thread-disk-kocnice-rlii)


Disk kocnice RLII - Dzemala - 01-09-2010 11:40 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Zadaci i klasifikacija sistema za kočenje

Osnovni zadatak sistema za kočenje je smanjivanje brzine kretanja vozila do zaustavljanja ili do neke potrebne brzine kretanja, i to sa određenim i kontrolisanim usporenjem. Znači, osim kočioni sistem osim maksimalnih usporenja (naglog zaustavljanja u slučaju opasnosti), treba da obezbedi blago kratkotrajno planirano kočenje (radi zaustavljanja ili smanjenja brzine), blago dugotrajno kočenje na dugim nizbrdicama (radi kontrole brzine kretanja) i trajno zadržavanje vozila u mestu, tj. parkiranje.
Osim svog osnovnog zadatka, sistem za kočenje mora da spuni i sledeće potrebne zahteve:
* obezbeđenje stabilnosti vozila pri kočenju,
* dobro odvođenje toplote sa kočionih površina,
* mogućnost lakog rukovanja, odnosno kočenja, sa što manjim zamorom
vozaca
* odsustvo škripe, itd.

Zbog složenosti zadataka i oštrine zahteva, sistem za kočenje predstavlja složen sistem, sastavljen iz više podsistema i to:...


IZVRŠNI KOČIONI MEHANIZMI – FRIKCIONE KOČNICE

Frikcione kočnice prema pravcu i dejstvu normalne sile na frikcionu površinu, dele se na: radijalne i aksijalne. Radijalne frikcione kčnice se izvode kao kočnice sa papučama – spoljnim ili unutrašnjim, tzv. doboš – kočnice. Kao trakaste kočnice se izvode ređe, i to, samo kao pomoćne. Aksijalne frikcione kočnice izvode se kao diskonosne kočnice. Radna i pomoćna kočnica izvode se, po pravilu, kao frikcione kočnice, a pri tome se radna kočnica sa komandnom instalacijom vezuje preko nožnih komandi (pedala), a pomoćna kočnica se, po pravilu, vezuje za ručnu komandu (ručicu). To znači da pomoćna i radna kočnica moraju biti spojene sa posebnim komandnim instalacijama. Kočnice (radna i pomoćna) mogu u nekim slučajevima da budu međusobno povezane...

SADRŽAJ


DISK KOČNICE NA RENAULT LAGUNI II
1. Zadaci i klasifikacija sistema za kočenje ........................................... 3
2. IZVRŠNI KOČIONI MEHANIZMI – FRIKCIONE KOČNICE ....................... 4
2.1. Disk – kočnice ........................................................................... 4
3. RENAULT LAGUNA II ...................................................................... 5
4. DISK KOČNICE – RENAULT LAGUNA II ............................................. 6
4.1. KOČENJE KLJEŠTIMA I PLOČICAMA ........................................... 6
4.2. Osnovni dijelovi disk kočnice ......................................................... 6
4.3. ČETVEROCILINDRIČNA DISK KOČNICA ...................................... 8
4.4. IZNUTRA HLAĐENI KOČNI DISKOVI ............................................ 8
4.5. REŠENJA DISK KOČNICA .......................................................... 9
5. LITERATURA ............................................................................... 10