MyCode
Možete koristiti MyCode, pojednostavljenu verziju HTML-a, u Vašim porukama da biste napravili određene efekte, kao što je to prikazano na primerima.


[b]Ovaj tekst je zadebljan[/b]
   Ovaj tekst je zadebljan

[i]Ovaj tekst je iskošen[/i]
   Ovaj tekst je iskošen

[u]Ovaj tekst je podvučen[/u]
   Ovaj tekst je podvučen

[s]Ovaj tekst je precrtan[/s]
   Ovaj tekst je precrtan


[url]http://medicinari.com/[/url]
   http://medicinari.com/

[url=http://medicinari.com/]Medicinari.com[/url]
   Medicinari.com

[email]primer@primer.com[/email]
   primer@primer.com

[email=primer@primer.com]Pošalji mi e-mail![/email]
   Pošalji mi e-mail!

[email=primer@primer.com?subject=spam]E-mail sa naslovom[/email]
   E-mail sa naslovom


[quote]Citirani tekst biće ovde[/quote]
   Citirani tekst biće ovde

[code]Tekst sa sačuvanim oblikovanjima[/code]
   Tekst sa sačuvanim oblikovanjima


[img]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   

[img=50x50]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   


[color=red]Ovaj tekst je crvene boje[/color]
   Ovaj tekst je crvene boje

[size=3]Ovaj tekst je veličine 3[/size]
   Ovaj tekst je veličine 3

[font=Tahoma]Ovaj stil slova je Tahoma[/font]
   Ovaj stil slova je Tahoma


[align=center]Ovaj tekst je poravnat u sredinu[/align]

Ovaj tekst je poravnat u sredinu

[align=right]Ovaj tekst je desno-poravnat[/align]

Ovaj tekst je desno-poravnat


[list]
[*]Stavka spiska #1
[*]Stavka spiska #2
[*]Stavka spiska #3
[/list]

  • Stavka spiska #1
  • Stavka spiska #2
  • Stavka spiska #3

Možete napraviti redosled na spisku koristeći [list=1] za brojevni, i [list=a] za slovni spisak.