Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga ministarstva odbrane u zaštiti i spasavanju
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Skupština Srbije usvojila je 26. oktobar 2009. godine Strategiju nacionalne bezbednosti Srbije, u kojoj je ocenjeno da protivpravno jednostrano proglašena nezavisnost Kosova i Metohije predstavlja najveću pretnju bezbednosti Srbije. U tom dokumentu se naglašava da se Srbija zalaže za poštovanje međunarodnog prava, jačanje uloge UN, EU i OEBS-a, za stvaranje mehanizama za očuvanje bezbednosti u svetu, a da su strateški prioriteti Srbije ubrzavanje procesa pridruživanja i pristupanja EU, kao i unapređenje odnosa sa Rusijom, SAD i zemljama u regionu. Strategija nacionalne bezbednosti Srbije predstavlja najvažniji strateški dokument kojim se utvrđuju osnove politike bezbednosti u zaštiti nacionalnih interesa Srbije.

Skupština Srbije usvojila je istog dana izmene Zakona o Vojsci Srbije (VS), kao i izmene Zakona o odbrani, kojima se omogućavaju sveobuhvatne reforme sistema odbrane. Zakon o odbrani uređuje sistem odbrane Srbije kao samostalne države i utvrđuje nadležnosti državnih organa i VS u tim zadacima, a usvojenim izmenama je predviđeno da Vlada Srbije, na osnovu predloga resornog ministarstva, donosi smernice za izradu planova odbrane i uputstvo o metodologiji za izradu tih planova. Izvršna vlast, takođe, odlučuje o osnivanju i ukidanju vojnoškolskih i vojnih naučnoistraživačkih ustanova i o njihovom uključivanju u obrazovni i naučnoistraživački sistem Srbije. Ministarstvo odbrane će, prema usvojenim izmenama, imati svoj znak, simbol i druga obeležja čiji će izgled i način korišćenja bliže urediti Vlada Srbije...

Uloga Ministarstva odbrane u zaštiti od požara

Može se reći da je zaštita od požara kompleksna, multidisciplinarna nauka. Za ozbiljno bavljenje ovom oblašću potrebno je poznavanje više oblasti, kao što su: građevinarstvo, mašinstvo, tehnologija i elektrotehnika. Kod nas se ova oblast proučava na Vištoj Tehničko mašinskoj školi u Zemunu, Višoj tehničkoj školi u Novom Sadu i Fakultetu zaštite na radu u Nišu. Zaštita od požara je u Srbiji definisana Zakonom o zaštiti od požara. Ovim zakonom se definišu mere za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje života ljudi i imovine ugroženih požarom, kao i pružanje pomoći u otklanjanju posledica prouzrokovanih požarom.

Opštine u skladu sa svojim pravima i dužnostima obezbeđuju sprovođenje organizacija i mera zaštite od požara od strane radnih organizacija, zajednica i državnih organa, radnih ljudi i građana, kao i preduzimanje mera koje imaju za cilj unapređenje zaštite od požara. Da bi se ovo ostvarilo opština svojom odlukom donosi plan zaštite od požara. Radi organizovanja dobrovoljnog učestvovanja građana u preventivnom delovanju u oblasti zaštite od požara, propagiranju i popularisanju vatrogastva, kao i radi učestvovanja u gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i elementarnim nepogodama i vršenju drugih aktivnosti i zadataka u vezi sa zaštitom od požara, u skladu sa zakonom i planom zaštite od požara, građani mogu osnivati dobrovoljna vatrogasna društva i njihove saveze, počev od opštinskog, preko okružnog do republičkog vatrogasnog saveza...

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Uloga Ministarstva odbrane u zaštiti od požara 4
1.2 Mere zaštite od požara 4
1.3 Spasavanje od požara 6
1.4 Uloga civilne odbrane zaštiti i spašavanju 8
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 16

Referentni URL