Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Investicioni projekat
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Preduzeća investiranjem u različite investicione projekte realizuju ranije definisane ciljeve rasta razvojne politike i strategije preduzeća. To je vrlo očigledna suštinska aktivnost u biznisu. Kapitalni izdatci investicija preduzeća najčešće su značajno velike vrednosti. Investicije predstavljaju vrlo složeni proces sastavljen od višedimenzionalnih aktivnosti. Investiranjem pravi se pokušaj, da se na određeno vreme ostvari veća korist. Danas se ulažu resursi i sredstava, sa nadom da će se za izvesno vreme taj iznos ostvariti veći prinos od uloženog novca. Investicioni projekti troše sredstva, resurse i vreme da bi se preduzeće afirmisalo u novom okruženju, prilagodilo anticipovanim promenama ili samo iniciralo promene, prevazišlo hendikepe, trenutne pozicije i, konačno, na osnovu pažljivog planiranja i
programiranja, rukovodilo prema njegovim razvojnim ciljevima. Investiranjem preduzeće bi prilagodilo svoje proizvodne mogućnosti (obim ili asortiman, kvalitet proizvodnje itd.) sa šansama koje pružaju te nove predviđene promene tržišne potražnje. Sve ovo govori da su investicije uslov egzistencije preduzeća, održanja i poboljšanja konkurentske prednosti. Stoga proces donošenja investicione odluke prestavlja posebno značajan i jednu od najsloženiji segmenta delatnog odlučivanja.

Investicione odluke definišu budućnost investitora. Ranije formulisane strategije rasta preduzeća su osnovna pretpostavka investicionih projekata. Poznate osobine investiranja (potrošena sredstva investiranjem dugoročno se vezuju u obliku trajnih produktivnih dobara i one se po pravilu ne mogu povratiti, jer se radi najcesče o velikiom iznosima potrošenih sredstava, rizik neefiksnog investiranja su potencijalni gubitak i one imaju trajne posljedice) traže da proces budzetiranje kapitala prestavlja jedan dobro organizovan proces detaljnog i sasvim ozbiljnog ispitivanja svih relevantnih determinanti budućih stanja i promena. Imajući u vidu da se investicioni projekti povezuju sa strateškim ciljevima razvoja preduzeća, u investicionim istraživanjima se moraju uvažavati svi interni i eksterni faktori tog razvoja i ukupnog poslovanja. Velik je broj determinanti koje direktno ili indirektno, definišu uspeh investicija. Veliki broj internih faktora, kao i niza eksternih ograničenja proizlaze iz društveno-ekonomskog okruženja investicionog odlučivanja, te česte promene u njima dovode do toga da se izbor sprovodi u uslovima neizvesnosti i rizika, prilikom čega je moguće da se identifikuje neograničan broj alternativa, pa će tako i uspeh, pored znanja i iskustava, zavisiti i od odlučnosti, sreće i intuicije. Da bi se to uradilo potrebna je ispravna procedura vrednovanja, upoređenja, i selektovanja projekata. Nepotpuna i neprecizna ispitivanja uticaja relevantnih determinanata onemogućuje tačno predviđanje buduće promene u okruženju. . .

Sadržaj :


UVOD 3
1.1 Definicija i svrha Investicionog projekta 5
1.1.1 Podela investicionih projekata 7
1.2 Sadržaj investicionog projekta 8
1.2.1 Kratak pregled investicionog projekta 8
1.2.2 Informacije o investitoru, cilj investiranja 8
1.2.3 Tržište prodaje 9
1.2.4 Tržište nabavke 9
1.2.5 Marketing strategija 10
1.2.6 Tehničko-tehnološka analiza projekta 10
1.2.7 Analiza lokacije i infrastrukture 10
1.2.8 Izvodljivost projekta i planirana dinamika 11
1.2.9 Ekonomsko-finansijske projekcije 11
1.2.10 Plan ulaganja 11
1.2.11 Analiza uspješnosti projekta 12
1.2.12 Obezbjeđenje kredita 12
1.3 Investicioni projekti u svetu 13
1.4 Primer investicionog projekta 13
1.4.1 Kratak opis investicionog projekta 13
1.4.2 Zbirna ocena projekta 17
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 20
Referentni URL