Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Interno, eksterno i komunikaciranje s drustvenom zajednicom
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Ljudi komuniciraju na mnogo načina, i usmeno i pismeno. Metodi usmene komunikacije uključuju pričanje jedni sa drugima licem u lice ili putem telefona. Metodi pisane komunikacije uključuju pisma, emailove, faksove i izveštaje.

Svi napred navedeni metodi komunikacije, imaju nešto zajedničko. To su pošiljalac, poruka i primalac. Pošiljalac bira metod slanja poruke koju će primalac razumeti i raditi po njoj. Ovo uključuje izbor adekvatnog medija za prenos poruke kao što je glas/govor, pismo, email ili faks.

Pošiljalac je pojedinac koji šalje/isporučuje informaciju.
Primalac – osoba koja prima informaciju

Javnost postoji kad god grupa ljudi, vodjena specifičnim interesima, ima mišljenje o svojim oblastima intereosvanja ili odredjenim interesnim pitanjima. Pojedinici su najčešće članovi različitih grupa javnosti što može dovesti do toga da se njihove usloge preklapaju i da se pojavi sukob interesa. Na primer, pojedinac kao prodavac i kao kupac proizvoda kompanije u kojoj radi.

Odnosi s javnošću moraju pratiti dve vrste javnosti i to:
1. Internu
2. Eksternu...

KOMUNIKACIJSKI PROCESS


Mi komuniciramo kada šaljemo poruku ili primamo poruku od nekoga. Čini se jednostavnim procesom, ali je u praksi suptilan i složen proces gde postoji veliki prostor za pogrešno tumačenje.

Komunikacijski proces zahteva uključivanje najmanje dvoje ljudi; pošiljaoca i primaoca.
• Pošiljalac inicira komunikaciju kada pokušava preneti ideje, informacije, činjenice ili osećaje primaocu (tj. osobi kojoj šalje poruku).
• Pošiljalac kodira ideju koju želi pretvoriti u poruku koristeći se simbolima kao što su reči, dela ili izrazi. Važno je kako pošiljalac odluči da kodira poruku: to može uticati na način na koji će primalac shvatiti poruku.
• Poruka se šalje kroz jedan ili nekoliko kanala, npr. sastankom, pismom, telefonskim pozivom ili e-mailom.
• Primalac dekodira simbole koje su u poruci i pokušava da rekonstruiše pošiljaočeve prvobitne zamisli.
• Kodiranje i dekodiranje je potencijalni izvor greške u komunikaciji jer primalac i pošiljalac mogu imati različito znanje, obrazovanje, iskustvo ili interese.
• Završna faza je kada primalac odgovori na poruku dajući povratne informacije pošiljaocu. Ovo pretvara jednostranu komunikaciju u dvostranu. Pošiljalac, bez povratne informacije, ne može znati da li je poruka primljena i protumačena na odgovarajući način, ...

SADRŽAJ

UVOD 3
1 KOMUNIKACIJSKI PROCESS 4
2 INTERNA KOMUNIKACIJA 4
2.1 Uobičajene barijere efikasne interne komunikacije 4
2.2 Značaj interne komunikacije 5
2.3 Organizaciona komunikacija 6
2.4 Formalna komunikacija 7
2.5 Neformalna komunikacija 9
3 EKSTERNA KOMUNIKACIJA 10
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12
Referentni URL