Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Vodič za izradu plana upravljanja otpadom u domu zdravlja Zemun
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Ovaj Plan upravljanja otpadom definiše politiku i procedure za upravljanje otpadom u Domu zdravlja Zemun.

Plan postavlja ciljeve i određuje aktivnosti koje treba da obezbede poboljšanje u svim aspektima upravljanja otpadom, uključujući nastajanje, razdvajanje, pakovanje, obeležavanje, transport, privremeno odlaganje, sterilizaciju, mlevenje i konačnu eliminaciju otpada.

Dom zdravlja Zemun je opredeljen da postupa sa medicinskim otpadom u skladu sa nacionalnim propisima i medjunarodno usvojenom praksom. Plan je potrebno evaluirati i eventualno revidirati svake druge godine u cilju praćenja promena.

Plan su dužni da poštuju i sprovode svi zaposleni u Domu zdravlja Zemun.

Opšti cilj plana je da: obezbedi zdravstveno bezbedno i ekološki prihvatljivo upravljanje medicinskim otpadom, radi zaštite korisnika zdravstvenih usluga, zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, komunalnim radnim organizacijama i životne sredine, kao i da proceni troškove uspostavljenog sistema upravaljanja.

Specifični ciljevi su:

* Razvijanje svesti i obuka zaposlenih za pravilno upravljanje medicinskim otpadom
* Organizovanje razdvajanja opasnog medicinskog otpada od drugih vrsta otpada
* Organizovanje propisnog sakupljanja, transporta i privremenog odlaganja opasnog medicinskog otpada
* Obezbedjenje pravilnog rada postrojenja za tretman infektivnog medicinskog otpada.
* Obezbedjenje eliminacije drugih vrsta opasnog medicinskog otpada u skladu sa propisima.

Upravljanje opasnim medicinskim otpadom se zasniva na deset ključnih koraka: ...


Sadržaj


1.Uvod....................................................................3
2. Definicije i vrste medicinskog otpada...............................................4
3. Regulativa u oblasti upravljanja otpadom.......................................7
4. Organizacija upravljanja, nadležnost i odgovornost zaposlenih....9
4.1. Organizacija upravljanja........................................................9
4.2. Podela nadležnosti...............................................................12
4.3. Struktura odgovornosti, veze i obaveze...........................12
5. Postojeći način postupanja sa medicinskim otpadom....................17
5.1. Količine otpada i klasifikacija prema Katalogu otpada.........17
5.2. Organizacija sakupljanja neopasnog i opasnog medicinskog otpada......18
5.3. Tretman i odlaganje opasnog i neopasnog medicinskog otpada .............21
6. Predlog plana upravljanja medicinskim otpadom..........................22
6.1. Procena stvaranja medicinskog otpada................................22
6.2. Smanjenje nastajanja medicinskog otpada.........................23
6.3. Razdvajanje medicinskog otpada............................................23
6.4. Sakupljanje, obeležavanje, transport i privremeno odlaganje medicinskog otpada................................26
6.4.1. Sakupljanje i obeležavanje medicinskog otpada..........26
6.4.2. Transport medicinskog otpada..................................28
6.4.3. Privremeno odlaganje medicinskog otpada.............30
6.5. Tretman i konačno odlaganje medicinskog otpada..............33
6.6. Procena troškova sakupljanja i transporta otpada..............35
7. Programi obuke zaposlenih.........................................37
8. Monitoring implementacije Plana............................................38
9. Bezbednost i zaštita na radu..........................................39
10. Mere u slučaju prosipanja infektivnog otpada ............................41

Prilog I Mesta sakupljanja infektivnog medicinskog
otpada
Referentni URL