Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Verbalna i neverbalna komunikacija (diplomski)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Sve što činimo u životu zahteva komunikaciju. U situaciji “licem u lice” nije moguće ne komunicirati. Čak i kad osobe jedne drugima okrenu leđa, šalju određenu poruku. Odbijanje komunikacije je takođe komunikacija. I lični i profesionalni uspeh često zavise od toga koliko dobro razumemo druge i koliko dobro drugi mogu razumeti ono što im želimo preneti komunikacijom.
Verovatno smo i sami svedoci mučnog stanja kad za stolom ili u dvorani zavlada tišina i kad nestane teme za razgovor. Komunikacija je nešto što ljudi jednostavno rade. Nema nikakve magije vezane za komunikaciju. Proučavanje komunikacije bi značilo proučavanje ponašanja jedinke u odnosu na druge jedinke, grupe, organizacije i društva, kako utiču jedni na druge i uče od drugih, zabavljaju druge i bivaju zabavljani – sredstvima određenih znakova koji postoje nezavisno od njih samih. To je recipročan proces razmene signala da bi se informisalo, usmerilo i uverilo, baziran na značenjima koje ljudi dele i uslovljen kako odnosom između komunikatora, tako i društvenim kontekstom.
Promene koje se zbivaju u našem okruženju na planu društvenog i političkog života, socijalnih i ekonomskih prilika, geografskih i teritorijalnih podela, razvoj tehnike i tehnologije, menjaju i načine komuniciranja. Novi poredak zahteva izrazito jake i obrazovane ljude, vešte komunikatore, menadžere koji pretenduju da budu lideri u svom poslu. Od njih se očekuje samostalnost u donošenju odluka, osmišljavanje i sprovođenje novih programa, širenje smelih ideja i inovacija, pripremljen nastup u odnosima sa javnošću. Sve ovo podrazumeva permanentno obrazovanje, neprekidno napredovanje, sticanje novih znanja, kreiranje imidža i stila....

SADRŽAJ

UVOD......................................................... 1
I POJAM KOMUNIKACIJE...................................... 3
1.1 Definicije komunikacije....................................... 3
1.2 Vrste komunikacije........................................... 6
1.3 Veštine komuniciranja......................................... 9
II VERBALNA KOMUNIKACIJA.................................. 11
2.1 Pojam i značenja verbalne komunikacije...................... 11
2.2 Pristupi izučavanju verbalne komunikacije..................... 12
2.3 Vidovi saopštavanja u verbalnoj komunikaciji................. 14
2.4 Karakteristike uspešne verbalne komunikacije................ 16
2.5 Prepreke u verbalnoj komunikaciji............................ 18
III NEVERBALNA KOMUNIKACIJA.............................. 21
3.1 Pojam neverbalne komunikacije............................. 21
3.2 Nivoi neverbalne komunikacije............................... 23
3.3 Podela neverbalnih znakova komunikacije..................... 24
3.4 Aspekti neverbalne komunikacije.............................. 26
3.5 Tumačenja neverbalne komunikacije u različitim kulturama... 32
IV SLUŠANJE................................................ 35
V ČITANJE LAGANJA........................................ 38
ZAKLJUČAK ................................................. 40
LITERATURA................................................ 42

hej meni treba ovaj diplomski!Smile koja je cena i kako se dolazi do njega?
Postovani,rad se nalazi na sledecem linku:

http://www.maturskiradovi.net/eshop/inde...t&Itemid=1

S postovanjem TIM MaturskiRadovi.Net
Referentni URL