Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Segmentiranje tržišta, izbor ciljnog tržišta i pozicioniranje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pojam i cilj segmentiranja tržišta


Riječ tržište je vjerovatno jedna od najčešće korištenih riječi u marketingu. Upravo zbog toga teško ju je jednostavno definisati. Često se ova riječ kosristi u različitom kontekstu i sa različitim značenjem. Čujete da se govori o svjetskom tržištu, o tržištu zlata, o regulisanom tržištu itd. U svakom od ovih primjera riječ tržište ima različito značenje , upućujeući na određeni geografski prostor, na ponudu i potražnju određenog dobra ili na uslove pod kojima se obavlja razmjena i određuju cijene različitim dobrima, itd.

Marketing menadžeri kompanija najčešće definišu tržište polazeći od proizvoda ili usluge koje kompanija nudi. Ovakva definicija uključuje četiri osnovna elementa:
1) tip proizvoda ( odgovara na pitanje: Šta?)
2) potrebe kupaca/korisnika proizvoda (odgovara na pitanje: Koju potrebu zadovoljava proizvod)
3) tipove kupaca (odgovara na pitanje: Kome je proizvod namijenjen?)
4) geografski prostor (odgovara na pitanje: Gdje?)

Da bi postojalo tržište za neki proizvod nužno je da budu istovremeno ispunjeni sljedeći uslovi:
1. postojanje potrebe i želje da se ona zadovolji tim proizvodom;
2. postojanje kupovne moći za nabavku proizvoda
3. postojanje spremnosti/voljnosti da se kupi proizvod, i
4. sposobnost, odnosno ovlaštenje za kupovinu....

Segmentiranje tržišta, izbor ciljnog tržišta i pozicioniranje


SEGMENTIRANJE TRŽIŠTA
Pojam i cilj segmentiranja tržišta 3
Vrste tražnje (obrasci tržišnih preferencija) 6
Postupak segmentiranja 8

OSNOVE ZA SEGMENTIRANJE TRŽIŠTA
Na tržištu lične potrošnje 9
Segmentiranje tržišta proizvodno-uslužne potrošnje 17
Kriteriji uspješnosti segmentiranja 18

IZBOR CILJNOG TRŽIŠTA
Kriterij za vrednovanje (ocjenu privlačnosti) tržišnog segmenta 19
Strategije obuhvata 20
Izbor strategije tržišnog obuhvata 22

POZICIONIRANJE NA CILJNOM TRŽIŠTU
Pojam i cilj pozicioniranja 23
Postupak pozicioniranja 23
Neke strategije pozicioniranja 25
Referentni URL