Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Konflikti - master rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Master rad "Konflikti" je rad gde je prikazano kako konflikt utiče u preduzeću "Yelmar" DOO. Iako su saznanja o konfliktima skromna i nedovoljno istražena, konflikti predstavljaju jednu od najznačajnijih tema kojom se bave filozofi, pisci i naučnici.

Savremeno društvo samo po sebi kontraverzno sa veoma burnim istorijskim dogadjajima svakako kreira model života i rada koji uslovljava veoma čestu pojavu konflikata kako u samoj ličnosti (sam sa sobom), tako i u odnosima pojedinca prema grupi i široj društvenoj zajednici. Tako da su konflikti prisutni u raznim oblicima: konflikti nacija, ideologija i političkih grupacija, zatim konflikti rasa i religija, grupni konflikti, kakvi su porodični, sukobi na radu, interpersonalni i sl....

U savremenom poslovnom svetu promene nas izbacuju iz ravnoteže nekoliko puta nedeljno. Kada se to desi postavlja se pitanje da li se samo vratiti u ravnotežu, ili odlučiti da se ovo iskustvo iskoristi. Promene se doživljavaju kao “uvek nešto novo”. Mogu biti svakojake i male i velike i jednostavne i složene. Neke se mogu kontrolisati a neke ne. Ipak osnovno pitanje je: kako sprovesti promene? U osnovi, upravljanje promenama je funkcija dva faktora: spremnost i sposobnost.

Uspešna promena zahteva odgovor na pitanja:

• zašto moramo da se menjamo?
• Zašto su baš ovo prave promene?
• Da li je ovo preduzeće u stanju da sprovede promene?
• Šta će preduzeće uraditi da pomogne pojedincu da prođe kroz proces promena?

Upravljanje promenama je ne samo veština već i nauka. To je proces koji se stalno menja, ne postoji pravi recept za prelazak organizacije sa jednog nivoa na drugi. U literaturi se navode “Deset zapovesti” promena, kao vodič za menadžere koji se pripremaju da sprovedu promene. Prve četiri koriste se generalno da povećaju spremnost organizacije za promene, dok narednih pet uključuju građenje spremnosti jedne organizacije da se menja. Poslednja zapovest stara se da sve prethodne promene ostanu na snazi....

SADRŽAJ

UVOD 3
1 KONFLIKTI 5
1.1 Pojam konflikta 6
1.2 Promene kao uzrok konflikta 7
1.3 Svrha odlučivanja uloga 8
2 PREDUZEĆE „YELMAR“ DOO I KONFLIKTI 9
2.1 Organizaciona šema firme "Yelmar"DOO 10
2.2 Kadrovska struktura radnika "Yelmar" DOO 12
2.3 Kako je zaista u preduzeću "Yelmar" DOO 13
2.3.1 Projektantski sektor 14
2.3.2 Marketinški sektor 14
2.3.3 Sektor proizvodnje i nabavke 15
2.3.4 Tehnologija u "Yelmar"-u 15
2.4 Konflikt na radu u preduzeću "Yelmar" DOO 15
2.5 Uzroci konflikta na poslu u preduzeću "Yelmar" DOO 17
2.6 Vrste radnih konflikata u preduzeću "Yelmar" DOO 18
2.7 Oblici radnih konflikata u preduzeću "Yelmar" DOO 20
2.7.1 Štrajk kao oblik radnog konflikta 20
Referentni URL