Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Potkulture mladih u savremenoj Srbiji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Značajne promene koje su od 50-ih godina prošlog veka ušle u društvo, omogućile su da potrošnja i slobodno vreme postanu određujući činioci načina života, a preko toga i grupnog i individualnog identiteta. To je uslovilo da mladi svoje društvene odnose pre svega organizuju i razvijaju oko grupe vršnjaka a ne porodice ili pojedinačnih prijatelja, kao i da svoja interesovanja i vrednosne sisteme iskazuju kroz posebne stilove ponašanja i oblačenja. Tako je stil, kao vid simboličke komunikacije, postao dominantno obeležje omladinskih potkultura.

Ne upuštajući se ovde u probleme koji proizilaze iz određenja samog pojma, možemo reći da je potkultura "sistem vrednosti, stavova, načina ponašanja i stilova života društvenih grupa, koji se razlikuje u odnosu na dominantnu kulturu društva" . Mada postoji veliko mnoštvo ovako izdiferenciranih potkultura, navedeni koncept se u društvenim naukama ustalio pre svega kroz proučavanja omladine i devijantnih grupa. Pri tom, istraživači su jasno upozorili da omladina nije sama po sebi problematična; ona samo najdirektnije odražava temeljne probleme društva, koje onda istom tom društvu vraća kroz devijantan izgled i ponašanje, uobličene u potkulturni stil. Naravno, to uzvraćanje ne mora ostati u okvirima simboličkog otpora i kršenja društvenog reda, ali tada potkulturno ponašanje prelazi u kontrakulturno, a devijacija u delinkvenciju...

Identitet i značenje stila u potkulturi mladih

Mnogi oblici identiteta, pre svih nacionalni i personalni identitet, danas su povezani sa potkulturama. Potkulture su središta alternativnog kulturnog života; one predstavljaju svojevrsne enklave u kojima se oblikuju identiteti. Možemo definisati potkulturni identitet kao posebnu vrstu identiteta, koji se zasniva na značenju stila. Možemo i postaviti liniju povezanosti, potkultura – stil – identitet. Analizom postavljene relacije otkrivaju se kulturni obrasci manjinskih grupa, okupljenih oko sledećih elemenata: pogled na svet, strategije mišljenja, simboličko predstavljanje, vrednosti, verovanja, raspoloženja, ukusi, specifična osećajnost i jezička osobenost. Sociološka analiza pokazuje da su ovi elementi čvrsto povezani sa pripadnošću klasama, slojevima i neformalnim društvenim grupama. Naravno, identiteti u potkulturama su pre svega stvar ličnog izbora u procesu personalizacije; oni jesu najbolja manifestacija kulturne različitosti, otpora i alternative...

Sadržaj :


UVOD 3
1.1 Identitet i značenje stila u potkulturi mladih 4
1.2 Turbo – folk kao podkultura mladih u Srbiji 5
1.3 Kafe kultura kao posledica i logičan nastavak turbo folka 8
1.4 Skinheads -huligani ili subkulturna grupa? 11
1.5 Pankeri – još uvek postoji među mladima u Srbiji! 12
1.6 EMO potkultura ili sekta? 14
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17

Referentni URL