Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Poslovna kultura Francuske
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Kada govorimo o pojmu poslovne kuture, ona obuhvata iste komponente kao i sam pojam kultura i podrazumeva sve ono što predstavlja sam pojam kulture a prilagođena je oblasti poslovanja, odnosno poslovna kultura je sve ono što i sama kultura samo u poslu ili oblasti poslovanja. Predmet ovog seminarskog rada biće objašnjenje pojedinih elemenata poslovne kulture i specifičnosti koje se javljaju u Francuskoj .

Francuska kao država je uvek igrala važnu ulogu u evropskim i svetskim okvirima. Ova zemlja ima jedan od najvećih nivoa ekonomskog rasta u Evropi i veliki je svetski snabdevač kada je reč o poljoprivrednim i industrijskim proizvodima.

Francuska je velika zemlje duge i slavne istorije. Tokom vekova, kao i danas, ova zemlja je jedna od vodećih sila u Evropi. U Francuskoj se još uvek može osetiti ponos na nasleđe velikog carstva. Ova zemlja pamti mnogo ratova, događaja i preokreta. lako je u Drugom svetskom ratu izašla kao pobednik, pretrpela je velike gubitke, kako po pitanju kolonija, tako po pitanju stanovništva. Danas Francusku naseljava preko 60 miliona ljudi koji žive u 22 regije. Preko 83% stanovništva su katolici, 2% protestanti, a 5-10% muslimani. Dominantan jezik je francuski, a u upotrebi su i mnogi dijalekti (provansalski, bretonski, korzikanski, katalonski, baskijski...). Oko 4% stanovništva je zaposleno u sektoru poljoprivrede, 24% u sektoru industrije i 71 % u sektom usluga. Ima razvijenu proizvodnju žita, krompira, vina. Pored ovoga, prihodi dolaze od stočarstva i ribolova. Ima razvijenu proizvodnju automobila, aviona, tekstila i lekova. U poslednje vreme je veoma razvijen turizam...

Poslovanje u Francuskoj

U ovoj zemlji postoje dve vrste preduzeća: privatne kompanije i akcionarska društva. Privatne firme su u većini slučajeva male. Uobičajeno je da skupština akcionara postavlja jednog ili nekoliko menadžera. Plan j e obavezan u svakom preduzeću, a ako želite da radite sa nekom francuskom firmom, obavezno spremite vaš plan. Sistem napredovanja je bez jasno određenih pravila. Stepen odanosti kompaniji je visok, i obično je fluktuacija zaposlenih manja u odnosu na druge zemlje. Preduzeća u ovoj zemlji su visoko centralizovana gde direktor i top menadžment imaju veoma velik uticaj i moć .

Od generalnog direktora se očekuje da bude stabilna, autoritativna ličnost, širokog obrazovanja. Menadžeri u početku karijere obavljaju usko specijalizovan posao, pa, vremenom napreduju i šire saznanja, pa su top menadžeri obično veoma obrazovani. Pažnju posvećuju detaljima, čak mnogo više nego njihove kolege na sličnim pozicijama u drugim zemljama. Menadžeri se ne druže sa potčinjenima, ni na poslu, ni van njega. Humor nije uobičajen u komunikaciji ljudi različitog ranga. Na menadžerskim pozicijama vodi se računa da odnos bude strogo formalan, dok se kolege na nižim funkcijama obično oslovljavaju imenom (u zvaničnim situacijama koriste i prezime). U svakodnevnoj komunikaciji uočava se spontanost i kreativnost. Od saradnika se očekuje dobra informisanost, individualnost i vedar duh. Prisutna je jasna podela na privatni i poslovni život. Profesionalni odnosi su zasnovani više na rivalstvu nego na stvarnoj saradnji. Takmičarski duh je prisutan i to ne treba tumačiti kao provokaciju. Konkurencija je, jednostavno, deo tradicije. Trebalo bi znati da često i rado stupaju u konfliktne situacije i brane svoje stavove. To ih neće sprečiti da negativne reakcije druge strane jednostavno - ne čuju...

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Poslovanje u Francuskoj 4
1.2 Procesi i faze pregovaranja 5
1.3 Kako se ponašati i kako pregovarati? 9
1.4 Poslovna pravila ponašanja u Francuskoj 10
1.5 Značaj poklona u poslovnim pregovorima 11
1.6 Radno vreme u Francuskoj 12
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15

Referentni URL