Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Veliki prasak - Maturski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


UVODNA RAZMATRANJA


Veliki prasak je događaj stvaranja svemira, dakle prostora, vremena, materije i energije. Detalji o tome kako je do tog stvaranja došlo još uvek su nepoznati. Problem je u tome da jedina opšte prihvaćena teorija prostora i vremena, Einsteinova teorija relativiteta, ne funkcioniše za sisteme manje od tzv. Planckove udaljenosti (koja iznosi 10-35 metara) i za događaje koji traju kraće od tzv. Planckovog vremena (koje iznosi 10-44 sekundi). Iz tog razloga sam trenutak Velikog praska i 10-44 sekundi koje su usledile još uvek izvan domašaja nauke. (Ovo ne znači da nema teorija koje se bave Velikim praskom, već samo da ni jedna od tih teorija nije šire prihvaćena). U svakom slučaju, važno je razumeti da Veliki prasak nije nekakva eksplozija negde u "središtu svemira" zbog koje je materija počela svoje širenje, već je to eksplozija samog svemira u kojoj su nastali prostor i vreme. U skladu s tim svemir nema središte. Nakon Velikog praska, prostor se počeo širiti, noseći sa sobom svemirsku materiju i to širenje se nastavlja sve do danas. Sa širenjem prostora materija se razređivala i temperatura je padala, a skladno tome se menjao i sastav svemira: od homogene vruće plazme danas potpuno nepoznatih čestica do današnjeg nehomogenog hladnog svemira nastanjenog galaksijama i živim bićima.

Metod rada

Metod ovog maturskog rada je raznolik, u većem delu rada preovladava opisno prikazivanje i objašnjavanje svih elemenata maturskog rada. Primeri su deo ovog diplomskog rada jer se opisnim prikazivanjem i objašnjavanjem neće sve reći, pa se primeri koriste kao prikaz i opis teme ovog maturskog rada.
Zbog velike popularnosti problematike ovog maturskog rada literature ima na pretek, i u ovom maturskom radu je korištena raznorazna literatura, pomoću koje možemo videti kako neki drugi ljudi vide ovu problematiku, na koji način mogu da postignu najbolje rezultate i veliku uspešnost u ovoj problematici. Takođe iz literature možemo da vidimo i razne primere, pomoću kojih dolazimo do sopstvenih zaključaka ili pak koristimo te primere da bi nešto dokazali ili nešto prikazali. Takođe iz literature možemo da izvučemo i da prikažemo negativne elemente ove problematike, kako ne treba raditi, čega se treba čuvati i sl...


SADRŽAJ:

UVODNA RAZMATRANJA 3
Metod rada 3
1 VELIKI PRASAK 4
1.1 Prva sekunda 6
1.1.1 Vreme = 0,01 sekunde; Temperatura = 1011 K 7
1.1.2 Vreme = 0,11 sekunde, Temperatura = 3•1010 K 9
1.2 Prvih 20 minuta 10
1.2.1 Vreme = 1,09 sekundi, Temperatura = 1010 K 10
1.2.2 Vreme = 3 minuta i 2 sekunde, Temperatura = 109K 11
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 18

POPIS SLIKA:

Slika 1. Teorija Velikog Praska 4
Slika 2. Veliki Prasak 7
Slika 3. Nastanak vasione od 10^-43 sekunde do 300 000 godina 12
Slika 4. Naša galaksija 16
Slika 5. Današnja vasiona 18

Referentni URL