Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Stara atinska demokratija i moderna demokratija slicnosti i razlike
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Nastala od grčkih reči demos = narod i kratein = vladati, demokratija bukvalno znači „vladavina naroda“.
Počeci demokratije povezani su sa nastankom grčkog polisa. Pošto se moderni pojam države može preneti u antiku pod polisom treba podrazumevati zajednicu, a pod politikom regulisanje javnih stvari. Polis je sačinjen od primarnih zajednica čovek - žena, gospodar - rob. Više porodica čine plemenski savez, a nešto veći broj porodica čine polis. U ovim zajednicama nastalim u devetom veku pre Hrista razvilo se građanstvo (Demos) koje je obuhvatalo sve slobodne građane kao politički jednakopravne.
Vlada koja je u različitim polisima bila različita proizilazila je iz Narodne skupštine. U procvatu grčke demokratije, u petom i četvrtom veku pre Hrista, Narodna skupština je odlučivala o zakonodavstvu, soljnoj i unutrašnjoj politici, finansijama i vojnim pitanjima. Antička demokratija počivala je na jednakosti svih građana pred zakonom, na slobodi govora i slobodnom pristupu javnim službama. Narodna skupština iz svojih redova birala je porotnike koji su funkcionisali kao sud. Javne službe opsuživali su pojedinci samo na određeno vreme i mogli su biti pozvani na javnu odgovornost.
Slobodna demokratija, koja odobrava učešće građana u političkom odlučivanju, mora imati pravno-državno uređenje. Demokratija i pravna država čine neodvojivu celinu. Pod pravnom državom treba razumeti sve one principe i postupke koji osiguravaju slobodu pojedinca i njegovo učešće u političkom životu. Ona predstavlja suprotnost policijskoj državi, odnosno državi u kojoj vlada samovolja...

Antička demokratija

Zemlje oko Egejskog mora bile su područije na kome su se od XX do kraja III veka stare ere razvijale kulture kojima su utemeljeni osnovi mnogih savremenih nauka i umetnosti. Od najstarijeg doba pa do velike države Aleksandra Makedonskog, koja je označavala prevlast hemnizma u velikom delu starog sveta, tokom vekova razvijale su se grčke države sa odlikama različitim od država starog istoka.
Grčka plemena osnivala su državice-gradove, koje nisu ujedinile u veliku državu, već su razvijajući jedinstvenu kulturu stupale u saveze radi odbrane od napadača. Jedinstveni duh ispoljavao se na svegrčkim manifestacijama. U grčkim državama se razvilo više oblika društvenog upravljanja, od robovlasničke demokratije do monarhističkih i tiranskih, diktatorskih sistema.
Razuđenost planinskog i ostrvskog zemljišta sa mnogo prirodnih luka uticala je na razvoj zanatstva i pomorske trgovine, a veze sa starijim narodima - na razvoj filozofije, medicine, geografije, mitologije, književnosti, pozorišta, vajarstva, graditeljstva i drugih nauka i umetnosti koje su dostigle najviši uspon...

Sadržaj:

Uvod 3
1 Antička demokratija 4
1.1 Državna uprava 5
2 Savremena demokratija 6
2.1 Osnovni principi 7
3 Nedostaci i slabosti demokratije 8
Zaključak 9
Literatura 10

Referentni URL