Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: sparta2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Isorijat


Pre kraja drugog milenijuma pre nove ere Dorci su osvojili veći deo Lakonije i tu osnovali svoja naselja. U doba između XI i IX veka pr.n.e. od nekoliko ujedinjenih dorskih naselja razvio se grad Sparta. Od ovog grada se razvila država koja se u antičko doba nazivala lakedomonskim polisom, po imenu ahajskog grada Lakedemona koji je pre tu ležao. Spartanci su pre sredine VIII veka pr.n.e. osvojili i preostali deo Lakonije, a prije VI veka teškim i upornim borbama zauzeli plodnu Mesiniju. Za to vreme Sparta se razvila u vojničku aristokratsko-oligarhijsku državu u kojoj je vladajuća klasa ratnika zemljoposednika posebnim političkim sistemom čuvala i jačala svoje pozicije. Grci su pripisivali spartansko državno, političko uređenje zakonodavcu Likurgu.
Sparta se razlikovala u odnosu na ostale grčke polise arhajskog doba (VIII – VI vek pre n.e.): osnovala je veoma malo kolonija, jedino Tarent u VIII veku i – u praistorijskom periodu – na egejskim ostrvima Teri i Melosu. Bila je neutvrđena i nikada potpuno ujedinjena u fizičkom smislu. I uspela je, što je izuzetak među grčkim državama, da gotovo isto toliko velikog suseda pokori silom i drži ga u pokornosti vekovima. Taj je sused bila Mesinija, koja je pala pod spartansku vlast u VIII veku i nije povratila svoju nezavisnost sve do šezdesetih godina IV veka stare ere. Upravo je mesenski faktor i bio jedan od odlučujućih za osobiti razvojni put Sparte, jer je primorao Spartance da svoje institucije prilagode kako bi mogli da se nose sa trajno neprijateljskom populacijom....
Referentni URL