Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Elektronska trgovina
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Elementi elektronske trgovine


SADRŽAJ

Uvod 3
1.1 Definisanje 4
1.2 Istorija 4
1.3 Razlika između tradicionalnih i digitalnih kanala distribucije 5
1 Razvoj elektronske trgovine 7
2 Osnovne faze u razvoju elektronske trgovine 9
1.4 Virtuelni trgovinski centri 15
1.5 Početak elektronske trgovine u Srbiji 21
1.6 Šta nude web prodavnice ? 22
Zaključak 24
Literatura 25
Referentni URL