Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Vremenski konstantne elektricne struje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Električnom strujom, u širem smislu, naziva se svako sređeno kretanje električnih opterećenja, bez obzira na uzroke ovog kretanja i na vrstu električnih opterećenja koja učestvuju u ovom kretanju. Električna struja može se obrazovati u čvrstim, gasovitim sredinama, pa čak i u vakuumu. Pokretljiva naelektrisanja koja mogu obrazovati električnu struju su elektroni i pozitroni i negativni joni.
U čvrstim telima, a posebno u veoma važnoj kategoriji koju čine metalni provodnici, slobodno pokretljiva naelektrisanja su elektroni, odnosno negativna elementarna naelektrisanja. To su tzv. elektroni provodljivosti, koji pripadaju spoljašnjoj elektronskoj ljusci i koji su kod provodnika vrlo labavo vezani za matične atome i molekule.
Od tečnih sredina u kojima se može obrazovati elektrilna struja posebno su značajni elektroliti. Slobodno pokretljiva naelektrisanja u elektrolitima su joni, pozitivni i negativni.
Pod određenim uslovima i u gasovima, koji su po pravilu dobri izolatori, može doći do pojave električne struje. Primer za ovo su neonske cevi i fluoroscentne svetiljke. Slobodno pokretljiva naelektrisanja u ovom slučaju su pozitivni i negativni joni i elektroni.
Električna struja se može obrazovati i u vakuumu, ako se na pogodan način obezbedi prisustvo slobodnih elektrona.
S obzirom na vrstu pokretljivih opterećenja koja učestvuju u pojavi električne struje, struje se mogu podeliti na elektronske i jonske.
Imajući u vidu praktičan značaj i potrebe, mi ćemo se isključivo baviti strujama koje su nastale pod dejstvom električnog polja, i to najviše onima u čvrstim provodnicima. Ova vrsta struje naziva se kondukcionim strujama.
Potreban, ali ne i dovoljan, uslov za nastanak i održavanje električne struje je postojanje slobodno pokretljivih opterećenja. Iako nije jedini, daleko najvažniji i najčešći agens ove vrste je električno polje. Pod dejstvom sila toga polja, pokretljiva elementarna naelektrisanja sređeno se kreću i obrazuju električnu struju...

Sadrzaj:


Uvod 3
Šematsko predstavljanje električnih kola i njegovih elemenata 6
Omov zakon 8
Džulov zakon 10
Elektricni generator I eloktromotorna sila 11
Idealni naponski generator 12
Realni naponski generator 12
Prosto električno kolo sa idealnim generatorom 13
Prosto električno kolo sa realnim generatorom 14
Realni i idealni strujni generatori 14
Vezivanje otpornika I ekvivalentna otpornost 17
Literatura 20
Referentni URL