Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Naizmenicna struja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Osnovni pojmovi

Naizmenične struje i naponi su električne veličine koje tokom vremena menjaju smer.
Prema vremenskoj zavisnosti jačine struje, naizmenične struje se mogu podeliti na sledeći način:
Aperiodična naizmenična struja: ...

Periodične naizmenične struje i naponi su periodično promenjive veličine, što znači da neke određene vrednosti dobijaju periodično (naizmenično) u toku vremena, po čemu su i dobile naziv. Najčešće korišćene su prostoperiodične naizmenične struje, odnosno električne struje kod kojih jačina struje harmonijski osciluje i čiji je intenzitet opisan sinusnom ili kosinusnom funkcijom.
Sinusoidna elektromotorna sila, na osnovu Faradejevog zakona elektromagnetne indukcije, generiše se u kalemu koji rotira u homogenom magnetnom polju.


Prostoperiodične naizmenične veličine

Opšti izraz za intenzitet prostoperiodične struje, prema usvojenom referentnom smeru i početnom
trenutku, je:

[Nedostaje grafika]

gde su:
i - trenutna vrednost prostoperiodične struje,
Im - maksimalna vrednost (amplituda) prostoperiodične struje (uvek pozitivna veličina),
ω - kružna učestanost prostoperiodične struje,
f - frekvencija prostoperiodične struje,
ω t + ϕ - faza prostoperiodične struje,
ϕ - faza prostoperiodične struje u trenutku t = 0 (početna faza struje).

Amplituda naizmenične struje (Im) - mera ekstremnih vrednosti veličine ...

Sadrzaj:


Uvod 3
Prostoperiodične naizmenične veličine 4
Efektivna i srednja vrednost naizmenične struje 6
Prosto kolo sa termogenom otpornošću R 8
Prosto kolo sa kalemom induktivnosti L……………………………… 9
Prosto kolo sa kondenzatorom kapacitivnosti C 11
RLC kolo naizmenicne struje 13
Aktivna, reaktivna i prividna snaga u potrosacu 13
Faktor snage i faktor reaktivnosti 14
Literatura………………………………………………………………..16
Referentni URL