Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Albert Ajnstajn - najvaznija dostignuca
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Albert Ajnštajn (nem. Albert Einstein) je bio teorijski fizičar, jedan od najvećih umova i najznačajnijih ličnosti u istoriji sveta. Rođen je u 14. marta 1879. godine u Ulmu, u Nemačkoj, a preminuo je 18. aprila 1955. godine u Prinstonu u Nju Džerziju, u Sjedinjenim Američkim Državama. Formulisao je Specijalnu i Opštu teoriju relativnosti kojima je revolucionisao modernu fiziku. Pored toga, doprineo je napretku kvantne teorije i statističke mehanike. Iako je najpoznatiji po teoriji relativnosti (posebno po ekvivalenciji mase i energije E=mc2), Nobelova nagrada za fiziku mu je dodeljena 1921. godine za objašnjenje fotoelektričnog efekta (rada objavljenog 1905. u Annus Mirabilis ili „Godini čuda“) kao i za doprinos razvoju teorijske fizike. U narodu, ime „Ajnštajn“ je sinonim za čoveka visoke inteligencije ili za genija. Predmet njegovih istraživanja su bile Kapilarne sile, Specijalna teorija relativnosti (kojom je ujedinio zakone mehanike i elektromagnetike), Opšta teorija relativnosti (uopštenje Specijalne teorije kojim obuhvaćeno ubrzano kretanje i gravitacija), kosmologija, statistička mehanika, Braunovo kretanje, kritična opalescencija, verovatnoća elektronskih prelaza u atomu, problemi probablističke interpretacije kvantne teorije, termodinamika svetlosti pri maloj gustini zračenja, fotoelektrični efekat, Fotoluminiscencija, Fotojonizacija, Voltin efekat, sekundarni katodni zraci, zakočno zračenje, stimulisana emisija zračenja, ujedinjene teorije polja, unifikacija bazičnih fizičkih koncepata preko njihove geometrizacije itd.

!903. Albert Ajnštajn sklapa brak sa srpkinjom Milevom Marič a 14. maja 1904, rodio se Albertov i Milevin prvi sin, a drugo dete, Hans Albert Ajnštajn. Njihov drugi sin, Eduard Ajnštajn, rođen je 28. jula, 1910. Hans Albert će kasnije postati profesor hidrauličkog inžinjeringa na Univerzitetu Kalifornije, Berkli, imajući veoma malo kontakata sa svojim ocem, ali deleći njegovu ljubav ka jedrenju i muzici. Mlađi brat, Eduard, želeo je da razvije praksu frojdovskog psihoanalitičara, ali je institucijalizovan zbog šizofrenije i umro je u jednom azilu ...

Sadržaj :


UVOD 3
1.1 Biografija Alberta Ajnštajna 5
1.2 Naučni članci i studije Alberta Ajnštajna 7
1.3 Albert Ajnštajn 1906. - 1915. 9
1.4 Teorije opšte relativnosti 10
1.5 Albert Ajnštajn i kvantna mehanika 11
1.5.1 Boze-Ajnštajnova statistika 13
1.5.2 Drugi svetski rat 14
1.6 Projekat Menhetn 14
1.7 Prvi radovi u Americi - Ujedinjena teorija polja 16
1.8 Specijalna teorija relativiteta 17
1.8.1 Postulati principa relativiteta 17
1.9 Uticaj Alberta Ajnštajna na politiku 18
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 22
Referentni URL