Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Principi merenja u elektrotehnici
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Principi merenja u elektrotehnici

Fizicke velicine i jedinice.SI sistem jedinica


Fizičke veličine opisuju pojave, procese i svojstva fizičkih tela. Svakoj fizičkoj veličini
pridružuje se određeni simbol i ime. Na primer naponu je pridružen simbol U,električnoj otpornosti simbol R, jačini električne struje I, snazi P itd.
Vrednost veličine A određena je proizvodom njene brojne vrednosti {A} i njene merne jedinice [A]:

Izmeriti neku fizičku veličinu znači uporediti je sa odgovarajucom veličinom iste vrste, koja je izabrana za jedinicu mere. Jedinica mere (merna jedinica) je vrednost neke veličine za koju je dogovorom usvojeno da ima brojnu vrednost 1. Oznaka merne jedinice je dogovorena oznaka koja označava mernu jedinicu posmatrane veličine.
Na primer: električna otpornost negog otpornika je R=2000 , jačina stuje koja protiče kroz neku granu kola je I=5A, snaga koja se rayvija na nekom grejaču je P=7500W, itd., pri čemu su 2000,5,7500 brojne vrednosti veličina, dok su , A, W njihove merne jedinice.
Prava vrednost veličine je vrednost koja karakteriše veličinu potpuno definisanu u uslovima koji su postojali kada je ova vrednost određena. Ona predstavlja idealizovan pojam i u opštem slučaju ona nije poznata.
Može se reći da je prava vrednost jačine struje koja protiče kroz dva ravna, paralelna i beskonačno duga provodnika zanemarljivo malog kružnog preseka, u vakumu, međusobno udaljena jedan metar i koja izaziva između njih silu od , po definiciji, jednaka tačno 1A.
Umesto prave vrednosti uvodi se pojam sporazumno prava vrednost veličine. Ona je približna pravoj vrednosti veličine, ali takva da se ova vrednost upotrebljava u slučaju kada razlika između ove dve vrednosti može da bude zanemarena. Sporazumno prava vrednost veličine određuje se, u opštem slučaju, metodama i instrumentima odgovarajuće tačnosti....

SADRZAJ:

1.Principi merenja u elektrotehnici ………………………3
1.1.Fizicke velicine i jedinice.SI sistem jedinica………......3
1.2. Merenje i rezultati merenja……………………………5
1.3.Obrada rezultata merenja…………………………….....7
1.4. Prikazivanje rezultata merenja………………………..12
Referentni URL