Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uzroci siromaštva zemalja u razvoju -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


,,Nijedno društvo u kome je najveći dio stanovništva siromašan i jadan ne može napredovati niti biti zadovoljno"
Adam Smith, 1776.Siromaštvo je pojam koji zaokuplja pažnju mnogih ekonomista u pokušaju da se razumije prava dimenzija siromaštva kao i da se putem programa za borbu protiv siromaštva pronađe rješenje za njegovu redukciju. Mjerenje i analiziranje nivoa blagostanja i siromaštva omogućava vladama kao i njihovim građanima da uspješno odgovore na zahtjeve koji se pred vlade postavljaju. Mnogi programi vlade usmjereni su u pravcu analiziranja pitanja:

* Ko su siromašni?
* Kakve su njihove karakteristike?
* Koji su ključni faktori koji uzrokuju siromaštvo?
* Kako osmisliti programe za uspješnu borbu i sprečavanje zapadanja u siromaštvo?

Dogadaji kojima je Bosna i Hercegovina bila izložena prethodnih godina bili su razlog da se ozbiljnije i što hitnije pristupi analizi i mjerenju siromaštva i uzroka siromaštva u BiH. Rat koji je trajao od 1992. do 1996. imao je važan uticaj na stanje blagostanja i siromaštva i taj uticaj se reflektovao u masovnom raseljavanja stanovništva te gubicima zaliha novčanih sredstava, hrane itd. Istraživanja i ankete koja se provode u Bosni i Hercegovini koncentrisana su na analizu siromašnih u BiH, njihove karakteristike kao i nastojanja davanja rješenja koja će pomoći da se siromaštvo u BiH reducira...

DEFINICIJA SIROMAŠTVA I NJEGOVO MJERENJE

Pojam siromaštva vrlo je teško definisati. U najužoj definiciji, termin siromaštvo podrazumjeva nedovoljnosti prihoda za nabavku minimalne korpe roba i usluga. U širem kontekstu smatra se da je siromaštvo stanje kada nedostaju osnovne mogućnosti za dostojanstven život. U tom smjeru navodi se definicija siromaštva EU iz 1984. godine prema kojoj će “siromašnim biti smatrane one osobe, domaćinstva i skupine osoba kojima su svi resursi (materijalni, kulturni i socijalni) u toj mjeri ograničeni da ih isključuju iz minimalno prihvatljivog načina života koji uživaju države članice.”

Bez obzira na to što se siromaštvo ne izražava isključivo u materijalnj dimenziji, uglavnom se kao pozadina javlja nedostatak sredstava. Hrana, obrazovanje, zdravlje, stanovanje i ostale potrebe mogu se kvantificirati i izraziti u novčanim iznosima. Među navedenim kategorijama kroz koje se izražava (ne)siromaštvo postoje međusobne relacije i uslovljenosti. Može se zaključiti da su siromašni oni koji imaju neprihvatljivo nizak životni standard usljed nedostatka ekonomskih resursa i finansijskih sredstava.

Prepoznatljivo je da se siromaštvo manifestuje na razne načine, među kojima su nedostatak prihoda i sredstava, neophodnih da se osigura održiva egzistencija:

* glad i neuhranjenost, slabo zdravlje;
* ograničena ili nikakva dostupnost obrazovanju i ostalim temeljnim uslugama;
* povećana smrtnost, uključujući smrtnost od bolesti;
* beskućništvo i neadekvatni stambeni uslovi;
* nesigurno okruženje, društvena diskriminacija i izolacija...

SADRŽAJ:

1.UVOD...............................................1
2.DEFINICIJA SIROMAŠTVA I NJEGOVO MJERENJE....................2
2.1.Apsolutno i relativno siromaštvo...............................2
2.2.Potrošnja ili ukupni prihod za mjerenje blagostanja............3
2.3.Mjerenje siromaštva prema ukupnom dohotku........................4
2.4.Mjerenje siromaštva prema potrošnji.............................4
2.5.Granice siromaštva.......................................5
3.KVANTIFIKACIJA NIVOA SIROMAŠTVA U BIH.......................7
3.1.Izvori podataka.........................................8
3.2.Indikatori siromaštva u BIH..........................9
4:UZROCI SIROMAŠTVA U BIH.................................10
4.1.Karakteristike siromaštva u BIH................................11
4.2.Najugroženije kategorije siromašnih..............................12
4.3.Mlada generacija i siromaštvo................................13
4.4.Nezaposlenost i siromaštvo..........................14
4.5.Gender struktura nosilaca domaćinstva i siromaštvo............15
4.6.Sektor rada i siromaštvo...................................16
4.7.Obrazovanje i siromaštvo...................................17
4.8.Neadekvatan sistem socijalne zažtite.....................18
4.9.Kršenje ljudskih prava,korupcija i nemogućnost uticaja na institucije sistema.......19
5.DINAMIKA SIROMAŠTVA U BIH..............................20
ZAKLJUČAK...........................................22
LITERATURA...........................................24
Referentni URL