Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Islamski brak -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


DEFINICIJA I POŽELJNOST SKLAPANJA BRAKA


Brak u islamu je istovremeno vjersko-moralni čin i dužnost, pravno-ugovorni akt i jedan od mnogobrojnih Allahovih ajeta - znamenja i dokaza ljudima.
Islamski pravnici definišu brak kao “ženidbeni ugovor – prema šerijatskim propisima – zaključen između muškarca i žene s kojim stiču zakonsko pravo da žive u intimnom odnosu.”
Iz ovog “zakonskog prava” proističu sve druge odredbe o pravima i dužnostima bračnih partnera, propisi o nasljedstvu, korištenje zajedničke imovine itd.
Iz navedenog možemo zaključiti da je sa stajališta islama u pravnoj ravni – brak ženidbeni ugovor, koji je prema šerijatskim propisima zaključen između muškarca i žene koji nemaju nikakvih vjerskih i šerijatsko-pravnih smetnji, u biti ugovor ili sporazum, na osnovu kojeg te osobe potpuno slobodno i na dozvoljen način žive u intimnom odnosu i stupaju u seksualne odnose koji su jedino u braku i kroz brak dozvoljeni.
Da je brak vjerska obaveza za bračni život sposobnim i imućnim muslimanima potvrđuju Kur'an i Hadis.
Udavajte neudate i ženite noženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.
(En-Nur,32)

Brak je sunnet Muhameda, s.a.w.s. To se vidi iz događaja koji su zabilježili Buharija i Muslim u svojim zbirkama. Prenosi se da su trojica ljudi došli Muhammedu, a.s., i pitali o ibadetu i pobožnosti. Jedan od njih je rekao da klanja po čitavu noć, drugi da posti i danju i noću, a treći da se uopće nije ženio. Poslanik, a.s, ih je saslušao i rekao im da on posti, ali i mrsi, klanja ali se i odmara, a i da je oženjen. Također, u hadisu koji prenosi njegova supruga Aiša, r.a., kaže se: Brak je od mog sunneta. Ko ne bude prakticirao moj sunnet,meni ne pripada! Ženite se, jer ću se ja ponositi brojnošću svoga ummeta nad drugim! Ko bude imao mogućnosti – neka stupi u brak, a ko nebude – neka posti, jer mu je post štit!

S obzirom da je brak u islamu dvostruka; vjersko-moralna i šerijatsko-pravna, građanska dužnost, te s obzirom na prirodu čovjeka i njegovo imovinsko stanje šerijatski pravnici kažu: Ženidba je:
- nekome prvostepena dužnost – farz
- nekome drugostepena dužnost – vadžib,
- nekome se samo preporučuje – sunnet,
- nekome je pokuđen – mekruh,
- nekome je zabranjen – haram...
Biranje supružnika, stupanje u islamski brak je veoma ozbiljna odluka i, zasigurno, jedna od najvažnijih koje čovjek napravi u svom životu. Stoga se ona treba donijeti uz najveći stepen pažnje i opreznosti. Sve to, naravno, uz uputu našeg Gospodara, Onoga koji sve zna o nama, Koji nam je propisao sudbinu i u sklopu nje odredio životnog partnera.

Izvor:Islamtrend
Vrlo interesantan komentar i vrlo diskutabilan, slazem se...
ali za linkovanje i reklamu nekog od sajtova, na forumu postoji tema "Vasi sajtovi"

Tim sajta MaturskiRadovi.Net
Referentni URL