Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Teorija ljudskih prava -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i poreziDanas kako kod nas u Bosni i Hercegovini tako i u svijetu siroku formu i karakter zauzimaju ljudska prava i osnovne slobode gradjana koje su kako se moze reci sa 100% sigurnoscu veoma bitna za samog gradjanina.
Treba se istaci da danas jedan od najznacajnihih dokumenata u kome se govori o ljudskim pravima jeste Evropska kovencija za zastitu ljudskih prava koja je proglasena 04.11.1950.godine kao najznacajniji ugovor u kome se stite ljudska prava.
Sasvim je sigurno i ocekivano da ce sredisnje mjesto u nasem razmatraju Evropskog prava ljudskih prava i sistema ljudskih prava imati upravo Eropska konvencija za zastitu ljudskih prava....

Karakter zastite ljudskih prava Konvencije


Prema Beckoj konvenciji o ugovornom pravu sastavni dio teksta ugovora u svemu prihvatila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima naglasavajuci posebno da ova deklaracija ima za cilj da ucini sigurnim univerzalno i stvarno priznavanje prava.
Evropska konvencija za zastitu ljudskih prava (usvojena u Rimu 04.11.1950.g.) u potpunosti se oslanja na dostignuca Univerzalne deklaracije iz 1948.g.
Njen cilj za zastitu ljudskih prava neodvojiv je od cilja Savjeta Evrope kako bi se ostvarilo vece jedinstvo me|u drzavama koje su usle u sastav ove najsire Evropske organizacije.
Zadatak Evropske konvencije odre|en je prakticno osnovnim ciljem njenih stvaralaca , a to je da se omogu}i pravna i socijalna integracija drzavama Evrope. Ona je morala biti izrazena na dva nivoa: ...

Referentni URL