Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pravo vijeća evrope -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U dolinama rijeka Eufrata,Tigrisa i Nila, bilježi se prvi razvoj civilizacije koji će indirektno, snažno utjecati na razvoj evropskog kontinenta i kreiranju prvih tragova, uslovno rečeno-evropske civilizacije i kulture.
Iako Evropa sasvim rano dolazi u doticaj sa drevnim kulturama i civilizacijama, ona u početku ipak ostaje van nekog snažnijeg njihovog utjecaja. Kulturni utjecaji se iskazuju tek u nešto kasnijem periodu kroz procese sve izraženijeg nastojanja da se Evropa integrira u jedinstvenu političku i kulturnu zajednicu, te njeno političko ujedinjavanje i veliko religijsko obnavljanje.
Ono što uveliko označava početak nove političke i ideološke ere u razvoju Evrope bili su kontinuirano vođenje krvavih ratova, velikih košmara i socijalnih sukoba, velikih sukoba između crkve i suvereniteta države, monarhije i feudalnih lordova, islama i kršćanstva, veliki raskol u kršćanskoj crkvi, sukoba između nomadskih plemena i plemena koja su naseljavala područja tadašnje Evrope.
Sve ovo u velikoj mjeri dovodi do buđenja svijesti i želje kod građana da se nešto promijeni nabolje. Vođeni tom mišlju i željom građani su ustrajali. Kao plod njihove dugogodišnje stremnje za mirom dolazi do formiranja neformalnih institucija koje kasnije prerastaju u međunarodne i političke organizacije. Ovim putem se željela iskazati svijest o evropskom identitetu i zajedničkim vrijednostima različitih kultura.
Gore navedeni socijalni sukobi, burni krvavi ratovi , te sukobi i strahovita pustošenja doveli su do globalnog nepoštivanja i kršenja osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda ( pravo na život, pravo na identitet, pravo na imovinu, pravo na porodicu, pravo na rad, pravo na obrazovanje, pravo na slobodu kretanja, pravo na slobodu izražavanja misli, zabranu svake diskriminacije zasnovane na rasi, boji kože, polu, jeziku, religiji ili vjerovanju, političkim i drugim uvjerenjima, nacionalnom ili socijalnom porijeklu, zaštita obitelji i djece, i druga prava i slobode sadržane u Konvenciji o ljudskim pravima i temeljnim slobodama). Bilo je neophodno zaustaviti sva ta razaranja i diskriminacije, neljudska ponašanja i socijalne kolapse, te ljudima omogućiti bezbjedan život...

OSNIVANJE VIJEĆA EVROPE


Ideja ujedinjenja Evrope javila se u vrijeme nakon Drugog svjetskog rata. Nedugo zatim, dimenzija ovog procesa uključuje i: Međunarodni monetarni fond (MMF), Bretton woods konferenciju iz 1946. godine, Havansku povelju o međunarodnoj trgovini s kraja četrdesetih, Opšti sporazum o trgovini i carinama (GATT) iz oktobra 1947. godine, te Ekonomsku komisiju UN-a uspostavljenu 1947. sa sjedištem u Ženevi.
Evropske organizacije u to vrijeme djeluju kao „Zapadne“ a naglašeniju evropsku dimenziju dobivaju tek krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina, nakon što Zapadna Evropa dobija priliku da misli o sebi kao o cjelokupnoj Evropi. Dolazi do formiranja međunarodnih organizacija od kojih su danas posebno značajne:

• OECD
• Vijeće Evrope
• NATO
• ZEU
• OSCE
• EFTA
• Beneluks unija

Kao najstarija politička organizacija na evropskom kontinentu formirana je 5. maja 1949. godine u Londonu Londonskim ugovorom usaglašenom između deset itvornih država članica. Taj ugovor poznat je kao Statut Vijeća Evrope. Winston Churchill je idejni začetnik Vijeća Evrope. Rađanje njegove ideje je podstaknuto uređenjem SAD-a. On je na Univerzitetu u Zurichu 19. septembra 1946. godine izložio ideju o „Sjedinjenim Državama Evrope“ po uzoru na uređenje SAD-a.

Vijeće Evrope je prva zajednička Evropska institucija, međunarodna organizacija četrdeset šest država članica šire evropske regije uključujući i dvadeset jednu zemlju Centralne i Istočne Evrope. Česti su slučajevi da ovu organizaciju mješaju sa Evropskim Vijećem kao institucijom Evropske Unije koju čine dvadeset pet zemalja od kojih nijedna nije postala članicom Evropske Unije a da pri tom prvo nije bila u sastavu Vijeća Evrope ...
Referentni URL