Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pravo porodičnog okruženja i alternativne brige -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Izabrala sam ovu temu za seminarski rad jer smatram da su danas sve više ugrožena prava djece. Nastojat ću da dokažem da su ta dječja prava koja su im garantovana samo „mutno slovo“ na papiru. Svakodnevno na ulicama grada susrećemo malu djecu koja prose. Ona nemaju skoro nikakva prava. Takva djeca se ne školuju, nemaju prava na dostojan život, nikakvu zaštitu niti zdravstvenu skrb. Djeca u Africi umiru od gladi, a djeca u Aziji su prisiljena na rad i žrtve su raznih vidova zlostavljanja...

Historijat

Republika Bosna i Hercegovina, kao stranka Konvencije, spada u one napredne zemlje koje su preuzele obavezu osiguranja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda. Osim u ovoj Konvenciji prava i slobode su zagarantovane i Ustavima Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Brčko Distrikta BiH i Republike Srpske, kao takva ona ima direktnu primjenu u Bosni i Hercegovini. Prije donošenja ove Konvencije, prava djece nisu imala nadnacionalnu zaštitu, iako se u Općoj povelji o ljudskim pravima iz 1948. god. u članu 25., stav 2. kaže: „Sva djeca, bračna ili vanbračna, uživaju istu socijalnu zaštitu. Ili uopće: Djeca su ljudi tako da ljudska prava važe i za djecu.“
Nakon toga 20. novembra, Međunarodnog dana djeteta, Geeralna skupština UN- a usvojila je Deklaraciju o pravima djeteta, koja je dodatno garantirala prava i slobode djece. Nakon toga u društvu se javlja potreba za normiranje prava djeteta, zbog nastanka takvih društvenih odnosa koji su bili pogubni za djecu, i u kojima su djeca žtrve, kao što su:
- preko dva miliona djece je poginulo u ratnim sukobima ( u periodu od 1989.-1999.god.)
- deset miliona djece ima teški psihički poremećaj kao posljedicu rata
- trideset miliona djece živi u poratnim područjima
- u dvadeset i šest zemalja svijeta djeca ispod 15 god. su vojnici na zadatku.

Trideset godina kasnije, kao potreba sve većih kršenja odredaba deklaracije o pravima djeteta, generala skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Konvenciju o pravima djeteta. Za relativno kratko vrijeme konvenciju je potpisala 61 država, kao do tada ni jednu Konvenciju, koja je stupila na snagu 2. septembra 1990.god. Do danas ovu konvenciju je ratificiralo 180 država članica Ujedinjenih naroda. Ona je rezultat sedamdeseto godišnje borbe za očuvanje ranjivih prava djece, te je konačno dato da znanja da su djeca posebna kategorija koja zahtjeva posebnu zaštitu...
Referentni URL