Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pravo na azil -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Na sve države članice EU utječe protok međunarodne migracije. EU je stabilna i sigurna te je najveće tržišno područje u svijetu. Ona privlači legalne i ilegalne imigrante i tražitelje azila. Iskorištavanje osoba koje traže bolji život, krijumčarenje ljudima i krijumčarske mreže uzele su zamaha širom EU – borba protiv toga zahtijevala je povećanje resursa država članica.
Europsko vijeće u Tampereu 1999. godine postavilo je elemente za zajednička pravila EU o imigraciji i azilima, ciljeve koji su dalje razvijeni u haškom programu 2005. – 2010.
Na osnovi tih ciljeva sastavljeni su minimalni standardi, mjere i procedure za tražitelje azila koji su bili prisiljeni pobjeći od rata, sudskog progona ili prirodnih katastrofa. Praktična suradnja igra važnu ulogu u njegovanju solidarnosti i odgovornosti između država članica: na južnim i istočnim državama članicama leži veće breme nego na sjevernim. Poseban naglasak stavljen je na vanjske dimenzije azila. EU namjerava učinkovitije postupati s korijenima uzroka i tražiti trajna rješenja izbjegličkih situacija u tijesnoj suradnji s UNHCR-om. Također, u suradnji s trećim zemljama razvijen je zajednički program preseljenja...

Pojam i definicija azila


Azil je pravna i politička zaštita koja se dodjeljuje onim izbjeglicama koje osjećaju osnovan strah od proganjanja zbog pripadnosti određenoj rasi, naciji, zbog boje kože, religijskog vjerovanja, pripadnosti određenoj političkoj skupini ili zbog drugačijeg političkog mišljenja. Pravo na azil imaju svi oni koji uspiju dokazati taj osnovani strah od proganjanja. Tražitelji/ice azila su: maloljetni i punoljetni muškarci i žene, obrazovane osobe, socijalno ugrožene osobe, žrtve trgovanjem ljudima i dr.
Pravo na azil pripada među temeljna ljudska prava, a određeno je Općom deklaracijom o pravima čovjeka u 14. članku, prema kojem ovo pravo mogu tražiti i u njemu uživati osobe koje su prebjegle u drugu zemlju zbog različitih vrsta progona u zemlji porijekla. Ovo pravo ne mogu tražiti osobe koje su u svojim zemljama tražene radi nepolitičkih prijestupa ili zbog djela suprotnih ciljevima i načelima Ujedinjenih naroda.
Pravo na azil imaju izbjeglice, kojima je takav status priznat međunarodnim pravom (čl. 1. Ženevske konvencije o položaju izbjeglica iz 1951.), te svi koji se nalaze izvan vlastite zemlje i u nju se ne mogu vratiti zbog osnovanog straha da bi ondje mogli biti podvrgnuti nasilju ili progonima. Priznanje takvog pravnog statusa ostvaruje se u zemljama koje su potpisale posebne sporazume s Ujedinjenim narodima, ili od strane UNHCR-a. U tom smislu, politički azil je poseban slučaj prava na azil. Riječ je o azilu za osobe koje su progonjene zbog svojih političkih ideja. Pravo na azil zajamčeno je i čl. 18. Povelje o temeljenim pravima Europske unije.
Pružanje zaštite od strane države na njenom teritoriju osobi koja je pobjegla iz svoje države zbog proganjanja, odnosno ozbiljnog ugrožavanja života ili osnovnih ljudskih prava. Osoba kojoj je odobren azil je IZBJEGLICA, odnosno, prema Zakonu o kretanju i boravku stranaca i azilu , AZILANT...
Referentni URL