Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: MARGINALNA KORISNOST I ASPIRACIJE -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Prva i prava tajna riječi etika krije se u njezinu korijenu, a on se nalazi u grčkoj riječi ethos, koja znači: boravište, zavičaj, obićaj, ćud, ponašanje, vladanje. Do našeg vremena su doprla naročito značenja: običaji, ćud i ponašanje.
Praksu ljudskog ponašanja - a kasnije još i nauku ili znanost o ponašanju - stari su Grci nazivali ethike tehne. S vremenom se je ta sintagma skratila izostavljanjem riječi tehne (vještina, znanje, znanost ) pa je ostalo samo ethike. (Paralelno s tim procesom je nastala i skraćenica ta ethica. Sličnim postupkom je nastala većina termina što se odnose na pojedine znanosti: logika, matematika, pedagogika, muzika, fizika, metafizika i sl. ) Rimljani su latinizirali taj termin (ethica) i njihovim smo posredstvom i mi došli u posjed riječi etika. Istim se izrazom služi i većina europskih naroda (etica, ethique, ethics, Ethik i sl. ).
Danas se u međunarodnom moralnom žargonu samo ponašanje zove etos, a nauka ili znanost o ponašanju je etika.
U isto korijensko i semantično polje spadaju još i izrazi etičar (još i moralist) koji označuje stručnjaka u pitanjima ćudoređa, te etičnost (ili moralnost). Pod ovim posljednjim izrazom se podrazumijeva: a) ćudoredni kvalitet čina ili postupka nekog čovjeka, te b) stvarno moralno stanje pojedinaca, grupa ili društva.
Iz istog verbalnog panja poniklo je još nekoliko izdanaka, čija bi nas nalikost mogla zavesti na pomutnju, odnosno na poistovjećivanje s matičnim značenjem etike. Prvi takav homolog je riječ etiketa . Nastala je mnogo kasnije, u novom vijeku, na francuskom kraljevskom dvoru i označavala je dvorski ceremonijal, a kasnije je prenesena na svako otmjeno i strogo propisano društveno ponašanje, nešto slično onome što danas zovemo bon-ton. U novije vrijeme je etiketa postala natpisom, oznakom ili naljepnicom što se stavlja na razne predmete ili proizvode. Danas smo, nažalost, dospjeli i do toga da možemo "etiketirati" i ljude.
Drugi sličan termin, što bi mogao prouzročiti zabunu, jest izraz etologija (etologia).Proističe iz istog korijena kao i etika, ali se odnosi općenito na ponašanje svih živih bića, naročito životinja. Pomutnja i opasnost leži u tome što neki etolozi vole izjednačivati životinjsko i ljudsko ponašanje. Nažalost, ide im na ruku činjenica što se ponašanje mnogih ljudi sve više udaljuje od etike a približuje etologiji. (Nije to sasvim slučajno što se je mogla pojaviti teza o čovjeku kao potomku majmuna.)...
Referentni URL