Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: JEDNOPARTIJSKI SISTEMI -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


JEDNOPARTIJSKI SISTEMI


„Jednopartijska ili jednostranačka država, odnosno jednopartijski ili jednostranački sistem je naziv za političko uređenje u kome je vlast ustavom ili drugim propisima ograničena na članove jedne jedine - vladajuće - političke stranke.“1
Strogo govoreći, pojam jednopartijskog sistema je protivriječan, pošto se pod "sistemom" podrazumjevaju odnosi između većeg broja entiteta. Međutim, on je koristan za utvrđivanje razlike između političkih sistema u kojima samo jedna partija ima monopol na vlast, tako sto isključuje sve ostale partije (političkim ili ustavnim sredstvima), i onih čije je obilježje nadmetanje više partija. Pošto monopolističke partije, u stvari, djeluju kao stalne vlade, pri čemu ne postoji mehanizam (osim državnog udara ili revolucije) kojim bi bile uklonjene s vlasti, one neminovno uspostavljaju duboku vezu sa državnim aparatom. Zato se ovakve države mogu definisati kao "jednopartijske", pri čemu se smatra da je njihova mašinerija jedinstveni "državno - partijski" aparat. Međutim, postoje dva različita tipa jednopartijskih sistema...

SADRŽAJ


1. UVOD……………………………………………………………………......................3
2. JEDNOPARTIJSKI SISTEMI…………………………………………….....................4
3. BOLJŠEVIČKI SISTEM………………………………………………….....................5
3.1. Nastanak boljševičkog sistema………………………………….................................5
3.2. Ideologija……………………………………………………………..........................6
3.3. Organizacija komunističke partije……………………………………........................6
3.4. Utjecaj partije na državu……………………………………………….......................7
3.5. Organizacija države……………………………………………………......................8
3.6. Relativna vrijednost ustava i zakona…………………………………........................9
4. FAŠISTIČKI SISTEM………………………………………………….......................10
4.1. Nastanak fašističkog sistema…………………………………………......................10
4.2. Fašistička ideologija………………………………………………….......................10
4.3. Organizacija fašističkih partija……………………………………….......................13
4.4. Utjecaj partije na državu…………………………………………….........................13
5. MONOPARTIZAM TREĆEG SVIJETA…………………………….........................14
6. ZAKLJUČAK………………………………………………………….......................16
LITERATURA…………………………………………………………….....................17
Referentni URL