Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: IZVORI I NAČELA BRAČNOG PRAVA -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.
IZVORI BRAČNOG PRAVA:


“Formalni izvori porodičnog prava su pisana pravna pravila koja se javljaju u vidu zakonskih propisa kojim pravo jedne zemlje regulira porodično pravne odnose. “ Pojavom međunarodnih konvencija i drugih dokumenta o pravima čovjeka u drugoj polovini dvadesetog stoljeća, pitanje izvora porodičnog prava nije više bila stvar unutrašnjeg pravnog poretka. Ratificiranjem i prihvatanjem ovih dokumenata oni postaju dio porodičnog zakonodavstva i samim tim izvori porodičnog prava. U izvore porodičnog prava spadaju:
1. ustavi
2. međunarodni ugovori
3. zakoni
4. podzakonski akti
5. sudska praksa
6. običaji.

USTAVI:

“Ustavi Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u djelu o ljudskim pravima i osnovnim slobodama sadrže odredbe koje de facto deklarišu neka osnovna prava koja se odnose na porodicu i koje predstavljaju osnovna ustavna načela za njeno uređenje. To je član II stav 3. ustava Bosne i Hercegovine i stav 2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Navedeni ustavi ne sadrže posebne odredbe o braku i porodici kao što je to bio slučaj u našim ranijim ustavnim dokumentima. “
Ustav Bosne i Hercegovine u djelu o ljudskim pravima i osnovnim slobodama navodi da sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska prava i slobode, između ostalih i ona koja se odnose na porodicu:
• pravo na privatnost i porodični život
• pravo na brak i zasnivanje porodice
• pravo na obrazovanje.
Referentni URL