Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: DEMOKRACIJA -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


RAZVOJ DEMOKRATIJE


Pojam 'demokratija' stvoren je u staroj Ateni u 5. vijeku p.n.e.. Demokratija (grč. demos - narod i kratos – vladati). Drevni Grci su koristili riječ demokratija za vlast mnogih u odnosu na vlast nekoliko osoba. Atenska se država općenito smatra prvim primjerom sistema koji odgovara nekim današnjim predodžbama o demokratskoj vlasti. Ipak, mnogi ne smatraju staru Atenu demokratijom, s obzirom da je samo mali dio građanstva smio glasovati, dok žene, robovi i stranci nisu imali to pravo. Samo je oko 16% ukupnog stanovništva imao pravo glasa. Glasanjem su se u staroj Ateni donosile odluke izravno, umjesto da se biraju predstavnici kao u današnjoj demokraciji. Mnogi uobičavaju reći da je u staroj Grčkoj vladao oligarhijski sistem kojeg ćemo spomenuti kasnije. S vremenom se značenje 'demokratije' promijenilo, a savremena se definicija jako mijenjala od 18. vijrka, otkad su se uvodili razni "demokratski" sistemi u mnogim državama. Modernu demokratiju mogli bismo definisati kao sistem vlasti u kojem konačna politička moć, ili suverenitet, pripada narodu bilo direktno ili putem izabranih predstavnika.
Prva savremena demokratija je bila ta Sjedinjenih Američkih Država uspostavljena 1789. godine na osnovi filozofije doba razuma....

SADRŽAJ

SADRŽAJ 2
1. UVOD 3
1.1. RAZVOJ DEMOKRATIJE 4
1.2. DEMOKRACIJA U ANTIČKA VREMENA 5
1.3 SREDNJOVIJEKOVNA DEMOKRACIJA 5
2.1 VRSTE DEMOKRACIJE 6
2.2 POLITIČKA JEDNAKOST 7
2.3 DEMOKRATSKI IZBORI 7
2.4 OBLICI DEMOKRATSKOG UREĐENJA 8
2.4.1 LIBERALNA DEMOKRACIJA 8
2.4.2 SOCIJALISTIČKA DEMOKRACIJA 9
2.5 TIRANIJA VEĆINE 9
2.6 PRAVEDNOST – OSNOVA DEMOKRACIJE 11
3 ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 13

Referentni URL