Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


OPĆI OKVIRNI SPORAZUM ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI

Republika Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Savezna Rapublika Jugoslavija, naznačene u Dejtonskom sporazumu kao „Strane“ shvačajući potrebu sveobuhvatnog rješenja za okončanje tragičnog sukoba u regiji, željele su doprinijeti ovome cilju, te promicati trajni mir, sigurnost i stabilnost.

Dejtonski mirovni sporazum sačinjen je u Parizu, 14. decembra 1995.godine na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku, a svaki tekst jednako je autentičan, te svaka zemlja posjeduje orginalne dokumente sa ove konferencije.

Za Republiku Bosnu i Hercegovinu potpisivao je Alija Izetbegović, tadašnji Predsjednik RBiH, a zajedno sa njim BH delegaciju činili su još neki poznati politički akteri. Za Republiku Hrvatsku potpisničar je bio Franjo Tuđman, a za Saveznu Republiku Jugoslaviju Slobodan Milošević. Svaka delagcija podrazumijevala je još nekoliko aktera. Svjedoci su bili: poseban pregovarač iz Europske Unije, te pregovarači iz Republike Francuske, Savezne Republike Njemačke, Ruske Federacije, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije, Sjeverne Irske, te Sjedinjenih Američkih Država.

Dejtonski sporazum je kompleksan i maksimalno uravnotežen međunarodni sporazum, koji nije podložan promjenama. Njega nije moguće djelimično realizirati, nego se mora realizirati u cijelosti. Njega nije moguće ni parcijalno mijenjati, a da se ne dovede u pitanje njegova cijelovita arhitektura. On je napravljen sa namjerom da bude u cijelosti implementiran i da se Bosna i Hercegovina, po njegovom sadržaju, uspostavi sa svim svojim funkcijama kao normalna evropska država.

Ova sporazum stupio je snagu i postao primijenjiv od dana njegovog potpisivanja, tačnije rečeno u Parizu 14. decembra 1995.godine....

SADRŽAJ

- I UVOD
- II GLAVNI DIO
1. OPĆI OKVIRNI SPORAZUM ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI
2. ANEKS 1-A SPORAZUM O VOJNIM ASPEKTIMA M. R.
3. ANEKS 1-BSPORAZUM O REGIONALNOJ STABILIZACIJI
4. ANEKS 2 SPORAZUM O MEĐUENTITETSKOJ GRANIČNOJ CRTI I POVEZANIM PITANJIMA
5. ANEKS 3 SPORAZUM O IZBORIMA
6. ANEKS 4 USTAV BOSNE I HERCEGOVINE
7. ANEKS 5 SPORAZUM O ARBITRAŽI
8. ANEKS 6 SPORAZUM O LJUDSKIM PRA VIMA
9. ANEKS 7 SPORAZUM O IZBJEGLICAMA I RASELJENIM LICIMA
10. ANEKS 8 SPORAZUM O KOMISIJI ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA
11. ANEKS 9 SPORAZUM O OSNIVANJU JAVNIH PODUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI
12. ANEKS 10 SPORAZUM O CIVILNOJ PROVEDBI MIROVNOG RJEŠENJA
13. ANEKS 11 SPORAZUM O MEĐUNARODNIM POLICIJSKIM
SNAGAMA
- III ZAKLJUČAK
14. DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM DANAS
- IV LITERATURA

Referentni URL