Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Interna revizija -esej-hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Menadžment suvremenog gospodarskog društva suočen je s potrebom donošenja poslovnih odluka u vezi s ostvarenjem poslovnih ciljeva.
Nadzor nad poslovanjem poduzeća pored sustava internih kontrola, ogleda se i u formi nadzora koji se naziva interna revizija. Njen naziv upućuje na zaključak da se radi o službi u poduzeću koja je formirana sa posebnim zadacima i obvezama.
Interna revizija je nezavisno, objektivno uvjeravanje i konzultantska aktivnost kreirana s ciljem da se doda vrijednost i unaprijedi poslovanje organizacije. Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve osiguravajući sustavan, discipliniran pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima upravljanja.
Interna revizija se uspostavlja i realizira kroz odjeljenja (jedinice) interne revizije .

POJAM INTERNE REVIZIJE

Interna revizija (engl. internal auditing, njem. Innerbetriebliche rechnungsprüfung) je značajan dio cjelokupnog procesa revizije. Provode je organi onog poduzeća koje je objekt revizije i oni sami organiziraju i provode program interne revizije kao cjelovit test svih aspekata interne kontrole.

Najznačajniji poslovi interne revizije su ispitivanje organiziranosti, razvoj i poboljšanje djelotvornosti pojedinih poslovnih funkcija, ispitivanje načina donošenja poslovnih odluka, ispitivanje funkcioniranje informacijskog sustava i drugi poslovi kojima se ispituje i ocjenjuje poslovanje poduzeća. Zbog toga se interna revizija često naziva produženom rukom poslovodstva.

Interna revizija predstavlja naknadnu SUB kontrolu poslovnih transakcija uključujući kontrolu kontrole. Zakonom o preduzećima propisano je da se revizija računovodstvenih izvještaja obavlja sukladno zakonom i da poduzeće može ustanoviti internu reviziju. Sva pravna lica su obavezna sukladno Zakonu o reviziji računovodstvenih iskaza, da svake godine angažiraju revizora i izvrše reviziju računovodstvenih izvještaja.

Zakon o poduzećima, međutim, internu reviziju predviđa samo kao mogućnost, a ne i kao obvezu. Interna revizija predstavlja aktivnost u funkciji povećanja efikasnosti poslovanja. Čak i da nema te zakonske odredbe, menadžment bi mogao da je uvede bez ikakvih smetnji. Od tempa kojim se bude odvijala vlasnička transformacija poduzeća i uspostavljala odgovornost menadžmenta prema vlasnicima poduzeća za ostvarivanje postavljenih pitanja, će ovisiti obuhvatnost interne revizije. tj.. kad vlasnici budu vršili pritisak na menadžment da ostvari očekivane rezultate, uključujući i otkaze zbog neuspjeha, menadžment će biti prisiljen da traži rješenje koje će mu omogućiti da ostvari referentnije rezultate, a takvo rješenje je sigurno uvođenje interne revizije...
Referentni URL