Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: elementarne funkcije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U matematici jedne od najvažnijih poznatih funkcija jesu elementaren funkcije koje među tim funkcijama koje su date veoma striktnom utanačenom formulom važnu ulogu imaju takozvane elementarne funkcije. Poznavanje svih svojstava elementarnih funkcija omogućit će lakše svladavanje gradiva matematičke analize i rešavanje mnogih zadataka tehničke prirode. U ovom radu osnovne elementarne funkcije.

Ovde ćemo nabrojati osnovne elementarne funkcije, a to su :

1. trigonometrijske funkcije,

2. eksponencijalne funkcije,

3. racionalne funkcije,

4. opšta potencija,

5. logaritamske funkcije,

6. polinomi.

U sledećem nizu definicija autor će jasno razmotriti šta su elemtarne funkcije i oblasti iz elemtarnih funkcija.

Definicija: Elementarne funkcije su funkcije koje se mogu dobiti iz osnovnih elementarnih funkcija pomoću konačnog broja aritmetičkih operacija (+, -, ⋅, : ) i konačnog broja kompozicija elementarnih funkcija.

Osim navedenih osnovnih u ovom radu autor će obraditi sledeće elementarne funkcije:

8. hiperbolne funkcije,

9. area funkcije.

ELEMENTARNE FUNKCIJE

Funkcije u matematici predstvavljaju se i u elementarnoj matematici i posmatraju se sledeće elementarne funkcije:

1. potencija xr, r racionalan broj,
2. eksponencijalna funkcija ax, aR+ \ 1,
3. logaritamska funkcija ,
4. trigonometrijske funkcije sin x, cos x, tg x, ctg x, sec x, cosec x,
5. inverzne funkcije trigonometrijskim arc sin x, arc cos x, arc tg x, arc ctg x.


Matematičke elementarne funkcije se mogu klasifikovati na sledeći način: ...

Sadržaj:

1 UVOD 2
2 ELEMENTARNE FUNKCIJE 3
2.1 Elementarna funkcija potencija 4
2.2 Elementarne logaritamske funkcije 5
2.3 Elementarne trigonometrijske funkcije 7
2.4 Elementarne eksponencijalne funkcije 9
2.5 Elementarne Arkus funkcije 10
2.6 Elementarne Hiperbolične funkcije 12
2.7 Elementarne funkcije Polinomi 13
3 ZAKLJUČAK 14
4 LITERATURA 15
Referentni URL