Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Metodologija naucno-istrazivackog rada
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Implementiranje sastava kvaliteta bitno je za preduzeća koja traže položaj na međunarodnom tržištu. Rad prikazuje rezultate istraživanja provedenog u našoj zemlji 2008. godine na reprezentativnom uzorku preduzeća intervjuisanjem menadžera o kulturi kvaliteta. Izučavaju se sledeće skupine preduzeća: ona koja imaju uveden ISO (ili neki drugi) sastav upravljanja kvalitetom; preduzeća koja primaju konsultacije za uvođenje tog sastava; te ostala. Iako su ispitanici rangirali funkciju upravljanja kvalitetom kao drugu po važnosti, iza informatike i telekomunikacija, istraživanjem je potvrđeno da u našoj zemlji preovladava nerazvijena svest menadžera o ulozi stvarnog angažiranja osposobljenih menadžera kvaliteta te praktičnog upravljanja kvalitetom. Iako je kod samo 12% ispitanika ocenjeno da naše tržište ima kvalitetne menadžere za upravljanje kvalitetom, zabrinjava da velika većina od 90% ispitanika veruje da oni čak nisu ni potrebni. Potvrđene su pretpostavke o zavisnosti kulture kvaliteta i obeležja preduzeća: osnovne delatnosti, veličine te tipa organizacije.


Predmet istraživanja u ovom radu je usvojenost kulture kvaliteta od strane menadžera u našim preduzećima. Najnovija istraživanja govore da u našoj zemlji još nisu zaživele nužne reforme za osiguravanje održivog privrednog rasta. Srbija se treba transformisati u savremeno konkurentno tržište te naći i učvrstiti svoje mesto u međunarodnoj poslovnoj i globalnoj konkurenciji. Cilj je istražiti odnos menadžera prema uvođenju sastava za upravljanje kvalitetom po normama ISO2 (ili nekog skladnog modela kvaliteta), koje je conditio sine qua non ulaska u znatno naprednije evropsko tržište, odnosno istražiti u kolikoj meri su srpska preduzeća operativno pripravna za pravila igre Evropske unije i ulazak u nju....

Sadržaj

1 Uvod 3
2 Kvalitet kao uslov konkurentnosti 4
3 Metodologija anketnog istraživanja 7
4 Rezultati istraživanja 8
4.1 Prihvaćenost sastava kvaliteta i primarna delatnost poduzeća 8
5 Prihvaćenost kulture kvaliteta i tip organizacije preduzeća 11
5.1 Ocena važnosti funkcija koje obavljaju menadžeri unutar preduzeća 11
5.2 Ocena potražnje za kvalitetnim menadžerima po poslovnim funkcijama 11
6 Zaključak 12
7 Literatura 14

Referentni URL