Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Međunarodno marketing istrazivanje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Tema ‘‘Međunarodno marketing istraživanje’’ je vrlo zahvalna za elaboriranje, jer pored stručne literature namenjene studentima, karakteriše je dostupnost obilja materijala prezentovanih na Internet sajtovima. Radi se o oblasti koja je za šire društvene slojeve u Srbiji i Crnoj Gori još uvek nepoznanica, ali koja istovremeno pruža široke mogućnosti za kreativnim radom što je čini posebno atraktivnom.

Respektujući složenost i kompleksnost problematike elektronskog poslovanja, trudio sam se da se usresredim na temu ‘‘Međunarodno marketing istraživanje’’, ne upuštajući se u elaboriranje pojedinih pitanja (npr. upravljanje procesima dostave, sistemi plaćanja, načini kreiranja navigacije na sajtu, utvrđivanje broja posetilaca sajta i sl.) koje bi me sasvim sigurno odvuklo od same suštine predmeta izučavanja.

Prilikom obrade teme ‘‘Međunarodno marketing istraživanje’’ pokušao sam da primenom analitičkog ispitivanja pojedinih konceptualnih mogućnosti Internet promocije i prodaje, utvrdim kvalitet organiizacije pojedinih Web sajtova, kao i njihov značaj za šire društvene slojeve. Izvori analize su eksternog karaktera, a podaci koji su korišćeni potiču iz stručne literature, kao i sa raznih Internet sajtova. Osnovne metode koje sam koristio u analitičkom ispitivanju su: metoda upoređivanja (komperacije), a u obzir sam uzeo i mišljenja i iskustva eminentnih poznavalaca ove oblasti .

Definisanje marketinga i njegove funkcije

Pojava i razvoj informacione tehnologije ima presudan uticaj na promenu organizacione strukture preduzeća. Problemi kojima se savremeni menadžment susreće se odnose na merenje lojalnosti potrošača, putokaze za usmeravanje prodaje, testiranje nivoa cena i promotivni efekti. Zbog toga se u preduzećima kao posebni organizacioni segmenti osnivaju odeljenja marketinga i internacionalne prodaje preko kojih se ostvaruje interaktivni odnos organizacije i njenih potrošača. Istovremeno, marketinška služba predstavlja izvor velikog broja informacija , kao što su:

Ukupna prodaja u internacionalnoj trgovini - Svaka kompanija vodi evidenciju o ukupnim rezultatima izvoza za određeni vremenski period (dnevnu, nedeljnu, mesečnu, tromesečnu, šestomesečnu, godišnju itd.);

Prodaja po artiklima u internacionalnoj trgovini - Većina kompanija prodaje asortiman proizvoda i shodno tome vodi evidenciju o svakoj vrsti proizvoda ili, ukoliko se radi o širokom asortimanu proizvoda, evidencija se vodi za svaku grupu proizvoda;

Teritorijalna prodaja u internacionalnoj trgovini – Ova vrsta statiske, vodi se po pojedinim teritorijama (države, kontinenti i sl.) i ona doprinosi spoznaji rezultata, sposobnosti i kvalitetu rada službe za izvoz, a istovremeno pruža podatke o stepenu pokrivenosti tržišta;

Prodaja na osnovu trgovačke klasifikacije u internacionalnoj trgovini – Veliki broj kompanija vrši klasifikaciju kupaca prema trgovačkim kategorijama (npr. tekstilne, tehničke, hemijske proizvode) što može biti pokazatelj prodora na tržište u odnosu na svaku kategoriju u poređenju sa zvaničnom evidencijom distribucije koja analizira prodaju na osnovu trgovačke klasifikacije ...
Referentni URL