Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Seminarski rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U ovom zadatku cilj je rotirati pojedinačne elemente mreže cevi sve dok voda ne bude slobodno tekla od početne do krajnje tačke. Prostor stanja sastoji se od table proizvoljne veličine (u ovom primeru 2x2) i na svakom polju nalazi se jedan od sledećih elemenata:Primer :

Početno stanje:

( nedostaje grafika)


Ciljno stanje:

( nedostaje grafika)

Operatori:

( nedostaje grafika)

Zadatak koristi četiri operatora u ovom primeru:
op1 - rotiraj polje 1,1
op2 - rotiraj polje 2,1
op3 - rotiraj polje 1,2
op4 - rotiraj polje 2,2

Rotacija se uvek vrši u smeru kazaljke na satu za 90º. To znači da nema smisla isti operator upotrebiti više od tri puta za redom pošto se dolazi do stanja koje smo već analizirali....
Referentni URL