Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Semantičke mreže u procesiranju prirodnog jezika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


KRATAK ISTORIJAT PROCESIRANJA PRIRODNOG JEZIKA

Abstract:


Procesiranje prirodnog jezika predstavlja jednu od najstarijih grana veštačke inteligencije. Takođe praktična primena NLP tehnologija obećava kvalitativno bolju komunikaciju između ljudi i računara. Tokom tri decenije razvoja NLP tehnologija naučili smo mnogo o mogućnostima i ograničenjima NLP-a koje postaje jedno od najinteresantnijih polja istraživanja i primene računarskih tehnologija uopšte. Nije tako daleko dan kada ćemo sa računarima komunicirati prvenstveno na prirodnom jeziku, kada ćemo programirati rečima upućenim računaru : “generiši deo koda koji se ponavlja 50 puta i koji povećava promenljivu X u svakom prolazu ” ...

Motiv pokretanja istraživanja u polju NLP-a je sličan motivu koji je kasnije doveo do nastanka Interneta. Pedesetih godina dvadesetog veka u toku perioda hladnog rata, američka vlada je izdvojila značajna novčana sredstva za stvaranje sistema koji bi bio u stanju da automatski prevodi tekstove sa ruskog na engleski jezik. Po isteku roka koji je bio predviđen za projekat, naučnici koji su radili na projektu formirali su komisiju koja je zaključila da je tako nešto nemoguće izvesti.

Deceniju kasnije, u kasnim šezdesetim, istraživanja u NLP-u su konačno počela da se oporavljaju i dobijeni su prvi obećavajući rezultati jedan od prvih programa za prepoznavanje glasa je mogao ispravno da interpretira poteze koji su zadali putem govora kao na primer : "pešak e dva e četiri" i da upravlja igrom na taj način, Drugi sistem je bio u mogućnosti da čita novinske članke o prirodnim katastrofama i da odredi tip događaja, broj povređenih itd. Ostali poznatiji programi su simulirali psihijatre (čuvena ELIZA, 1966.) i druga zanimanja koja uključuju razgovore.

Ali ovi rani "uspesi" u NLP-u su bili prilično ograničeni. Istraživač je jednom prilikom pročistio grlo dok se pripremao za šahovsku partiju, računar se blokirao na nekoliko mintita i na kraju izgovorio, "Odigrali ste pešaka na e četiri". Sistem za čitanje novinskih članaka je procesirao naslov "Papina smrt je uzdrmala Vatikan" i izjavio da je zemljotres u Italiji odneo jednu žrtvu.
Autori čuvenog šaljivog programa koji je oponašao rad psihijatra (Eliza) su dugo pokušavali da objasne zasto je program ustvari trik ...

SADRŽAJ


1 KRATAK ISTORIJAT PROCESIRANJA PRIRODNOG JEZIKA 3
2 Procesiranje prirodnog jezika i upotreba NLP tehnologija danas 4
3 Šta su semantičke mreže? 4
4 Trenutni, centralni i povezani koncepti 6
5 Razumevanje relacija 7
6 Semantičke mreže - vrste i osobenosti 8
7 Definicione mreže 9
8 Mreže tvrđenja (e. Assertional Networks) 11
9 Implikacione mreže 14
10 Izvršne mreže 16
11 Hibridne Mreže 18
12 Grafičke i linearne notacije 19
13 Zaključak 21
Referentni URL