Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: putnik se prevozi čamcem
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Zadatak: kako su se putnici prevezli na drugu obalu reke.
Dva putnika su trebala da se prevezu preko reke. Jedan od njih je spazio dvojcu deèaka kako se voze u èamcu. Deèaci su na molbu putnika pristali uz obalu. Ali èamac je bio tako mali da se u njemu mogao prevesti samo jedan putnik ili samo dva deèaka. Posle izvesnog vremena oba putnika su bila na drugoj obali reke, a deèaci su produžili vožnju èamcem. Kako su se putnici prevezli na drugu obalu.

RAD:


f1 - putnik se prevozi èamcem
f2 - deèak se prevozi èamcem
f3 - dva deèaka se prevoze èamcem


Stanja: (D,P,È)
D = 0 - ni jedan deèak nije na posmatranoj obali
D = 1 - jedan deèak je na posmatranoj obali
D = 2 - dva deèaka su na posmatranoj obali

P = 0 - ni jedan putnik nije na posmatranoj obali
P = 1 - jedan putnik je na posmatranoj obali
P = 2 - oba putnika su na posmatranoj obali

È = 0 - èamac nije na posmatranoj obali
È = 1 - èamac je na posmatranoj obali

Poèetno stanje (2,2,1)
Završno stanje (2,0,1) ...
Referentni URL