Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Programabilne logičke mreže -n
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Programabilne logičke mreže

-Programabilna logička mreža (programmable logic device –PLD) je integrisano kolo koje sadrži skup digitalnih kola, najčešće međusobno jednakih, koja se specifičnim postupcima mogu formirati (programirati) da obavljaju određenu funkciju.
-Mogu se podeliti na programabilne kombinacione mreže i programibilne sekvencijalne komponente ROM memorija (Read Only Memory)
-To su memorije sa konstantnim sadržajem koje predstavljaju integrisana kola u koja se posebnim postupkom upisuje željeni sadržaj, kada je sadržaj upisan, memorija se može samo citati

(ovde se nalazi sema koju je nemoguce prikazati na ovom forumu)

Logička šema i simbol ROM memorije

-Ulazni signali A0, A1, A2...An-1 nazivaju se adresni ulazi
- Izlazni signali D0, D1, D2....Dn-1 nazivaju se izlazi podataka
-Programaranje ROM memorije je priključivanje izlaznih signala dekodera na ILI kola kodera
-Memorijska reč je programirana informacija na svakoj adresi
ROM memorije sa fiksnim sadržajem
p.s.
rad obiluje grafikama i nemogice ga je prikazati u pravom svetlu na ovom forumu...

Referentni URL