Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ekspertski sistemi - i informacioni sistemi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Ekspertski sistemi (takođe, ekspertni sistemi) su inteligentni računarski programi kojima se emulira rešavanje problema na način na koji to čine eksperti i predstavljaju jednu od najznačajnijih oblasti istraživanja veštačke inteligencije. Ekspertski sistemi rešavaju realne probleme iz različitih oblasti, koji bi inače zahtevali ljudsku ekspertizu.

Ekspert je stručnjak u nekoj oblasti koji poseduje i efikasno koristi određeno znanje, razumevanje problema i zadataka, veštine i iskustva.

Eksperti poseduju i sposobnost da u konkretnom problemu koji rešavaju prepoznaju tipski zadatak. Poseduju i neke lične osobine poput snalažljivosti, što čini heurističko znanje. Na osnovu ovog znanja mogu da prepoznaju najbrži način dolaska do rešenja, kao i ispravan pristup u rešavanju problema, čak i ako su podaci nekompletni.

Eksperstki sistemi iz pojedinih oblasti se povezuju čineći na taj način bazu znanja šire namene.

Istorijat razvoja еkspertnih sistema

* GPS - prvi pokušaj razdvajanja znanja od načina rešavanja problema
* DENDRAL - analiza spektrograma mase; korišćenje heurističkog znanja
* MYCIN -medicinska dijagnostika; korišćenje faktora izvesnosti
* PROSPECTOR - analiza prisustva minerala u zemljištu.
Svaki ES građen je od najmanje dva modela:
1. Baza znanja (Knowledge Base) i
2. Mehanizam zaključivanja (Inference Engine).
Pored njih, ES najčešće prate i sljedeće komponente:
3. Podsistem objašnjavanja (Explanation Facility);
4. Podsistem prikupljanja znanja (Knowldge Acquisition Subsystem) i
5. Korisnički interfejs - podsistem za vo|enje dijaloga (User Interface)

Domeni primene ekspertnih sistema

Primena ekspertni sistemi se primenjuju u sledećim oblastima:
• upravljanje indistrijskim procesima,
• praćenje rada medicinskih uređaja,
• autonomno kretanje vozila (na zemlji i vodi),
• automatski piloti,
• upravljanje satelitima,
• nadgledanje instalacija,
• operativno i taktičko upravljanje vojnim operacijama na bojnom polju,
• analize složenih finansijskih trasakcija
• naftnim platformama
• za detekciju bušotina nafte ...
Referentni URL