Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: E-biznis i internet marketing
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
SADRŽAJ
SADRŽAJ 2
UVOD 3
KARAKTERISTIKE DOBRE INTERNET PREZENTACIJE 3
FAZE U KREIRANJU INTERNET PREZENTACIJE 4
ELEMENTI DOBRE INTERNET PREZENTACIJE 4
OČEKIVANJA NAKON IZRADE INTERNET PREZENTACIJE 5
LITERATURA, IZVORI 6

Uvod

Internet marketing počinje sa korisnikom, posetiocem Web prezentacije,. koja podrazumeva skup tehnika kojima se vrši promocija proizvoda i usluga na Internetu. On-line marketing je relativno mlada disciplina, a sa njegovim korišćenjem je intenzivnije započeto 1996god., pa još uvek mali broj poslovnih ljudi poznaje tehnike za izradu kvalitetne i za korisnike adekvatne Web prezentacije.
Internet marketing ne može zameniti konvecionalne vidove marketinskih aktivnosti, može ih poboljšati, a u odnosu na njih ima nekoliko prednosti, kao što su:
• Sveobuhvatnost interneta
• Interaktivnost
• Lakše utvrđivanje efekata internet reklame
• Multimedijalni karakter interneta
U uslovma savremenog poslovanja, prriprema prisustva firme na internetu sse svodi na izradu Web sajta. Pre nego što se prstupi izradi Web sajta, treba definisati koncept i svrhu prisustva firme na internetu. Dobra prezentacija na Webu predstavlja stalnu komunikaciju sa ostvarenim i potencijalnim poslovnim partnerima odnosno klijentima, praćenje njihovih potreba i brza reakcija na njihove zahteve, radi poboljšanja prodaje proizvoda i usluga.
Razlozi za izradu i postavku Web prezentacije koje možemo navesti su:
• Smanjenje troškova
• Firma koja je ima. dobija imidž pouzdane i jake kompanije
• Brza komunikacija sa tržištem
• Održavanje konkurentnosti
Itd.
Da bi uspostavili dobar i kvalitetan odnos sa potencijalnim potrošačem firme u svojim prezentacijama nude pregršt specijlaizovanih aplikacija kao što su:
• Mejl sa odobrenjem primaoca
• Podrška i servisi
• Nagradna pitanja
• Razne ankete
• Kvalitetne linkove
• Diskusione grupe
Itd.
Da bi održala zauzetu poziciju u E-marketingu i opstala u konkurentnom okruženju, firma koja ima svoju prezentaciju na Internetu, mora brzo da reaguje na sve zahteve postojećih i budućih klijenata, a to podrazumeva pre svega održavanje ažurnosti i tačnosti svojih podataka i aktivnosti.

KARAKTERISTIKE DOBRE INTERNET PREZENTACIJE

Kada se razmatra šta podrazumeva dobra internet prezentacija i šta to utiče da bude uspešna možemo reći sledeće:
• Lako dostupna Web adresa, potencijalni korisnici mogu lako i brzo da sazanaju i zapamte adresu
• Brzina otvaranja strane na Web sajtu, kao i lako dolaženje do informacija, takođe su bitan činilac
• Interaktivnost sa korisnikom
Tri bitna faktora utiču na uspešnost internet prezentacije, a to su:
1. produkcija, koja podrazumeva sadržaj stranica, izgled stranica kao i funkcionalnost cele prezentacije
2. promocija internet stranice-uglavnom se sprovodi na samom internetu ali i preko ostalih medija, kao i promo materijalom
3. provajder je bitan faktor u uspesnom prikazivanju internet stranice jer od njegovog pouzdanog servera, njegovih servisa i velike propusne moći zavisi poseta sajtu.
Sadržaj stranica bi trebao da bude pre svega ažuran, logički struktuiran i primeren posetiocima. Što se tiče izgleda stranice trebalo bi poraditi na atraktivnosti i originalnosti, obzirom da veliki broj posetilaca, surfujući Internetom, zaluta na neku Web prezentaciju, i ako ona u kratkom roku ne da odgovor na pitanje šta ona zapravo želi da prezentuje, posetilac sajta vrlo brzo napušta prezentaciju. Čak i zainteresovani posetioci lako napuštaju sajt u situacijama kada je narušena funkcionalnost odnosno brzina učitavanja, preglednost i loša navigacija kroz sajt.
Faze u kreiranju internet prezentacije

Faze u kreiranju dobre Web prezentacije podrazumevaju nekoliko koraka. Pre svega treba
• postaviti ciljeve, bilo da se radi o marketinškim ciljevima ili ciljevima komunikacionog karaktera.
• ciljna grupa- nužno je fokusirati se na ciljnu grupu potencijalnih posetilaca kao i na konkurenciju
• troškovi- vreme i novac potrebni za izradu internet prezentaciju, takođe nisu zanemarljiva stavka i trebalo bi postaviti pitanje da li je izrada prezentacije opravdana
• izbor imena i domena- za potencijalne korisnika jaok je bitno da lako zapamte naziv sajta, odnosno da u samom imenu postoji određena asocijacija na traženi pojam. Privredni subjekti uglavnom stavljaju pun naziv firme u svoj naziv, ali ne mali broj sajtova u svom imenu sadrži kratak, kreativan nazivkoji će posetioci lako zapamtiti.
• Izrada same prezentacije- podrazumeva nekoliko koraka ato su:
 osmišljavanje koncepta,
 priprema teksta i ilustracija
 kreiranje vizuelnog identiteta
 programiranje prezentacije
 prilagodjavanje (optimizacija)
 testiranje
 postavljanje na servis provajdera
Elementi dobre Web prezentacije

Koncept Internet prezentacije sadrži namenu, sadržaj po stranama i strukturu. Uglavnom se sa HOME PAGE stranici bira jezik na kome želimo da prezentacija bude prikazana, a HOME PAGE stranica sadrži podatke
O PROIZVODU
• glavne osobine
• upotrebna vrednost
• šta korisnik dobija
• pravi primeri
Kad se radi o uslugama važne osobine su i lakoća korišćenja, dostupnost,
pouzdanost i zaštita poslovnih informacija
O KOMPANIJI
• kratak istorijat
• menadžment-zaposleni
• koje vrednosti ona daje tržištu
• zašto je uspešna (ili u čemu je dobra)
• vizija budućnosti i zašto ide na bolje
KONTAKT
• vizuelni identitet
• adresa, telefon i fax, mail, web
Naravno nephodan je i :
SADRŽAJ
• slike i tekstovi
• zabavni sadržaji
• grafička dopadljivost
Po svojoj strukturi Internet prezentacija može biti izrađena: hijerarhijski, linearno ili kombinovano obe metode. Struktura Internet prezentacije se sastoji od : zaglavlja, naslova, navigacije, tela i podnožja.
Priprema teksta se odnosi na prikupljanje podataka, pisanje, lekturu i obradu tekstova, dok se ilustacije prikupljaju, skeniraju i obradjuju i uglavnom se od njih prave razni slajdovi, crteži, grafikoni iostalo. Bitno je da tekstovi ne budu ni suviše veliki i opširni ali ni previše šturi. Dakle prodreti u suštinu i informisati korisnika na najbži i najlakši način Kod osmišljavanja grafičkog dela prezentacije treba voditi računa da slike ne budu prevelike i da se mogu komprimovati kako bi učitavanje stranice bilo što brže.
Vizuelni identitet internet prezentacije je bitan elemenat, a bavi se strukturom Web sajta kao i dizajnom grafičkih elemenata.
Programska rešenja u izradi Web prezentacije mogu biti raznolika, od korišćenja programskih paketa, i Internet programiranja, pa sve do izrade sajta upotrebom template-a gde apsolutno nije potrebno znanje nekog od programskih jezika. Nakon testiranja i instalacije na server provajdera, sledeći korak u realizaciji uspešne Web prezentacije je promovisanje.
U želji da opstane u konkurentnom okruženju, i da na što bolji način zadovolji potrebe svojih posetilaca, Web strana mora biti stalno ažurirana, a jako bitan činilac za opstanak je i donos sa posetiocima.
Zaključak –očekivanja nakon izrade Internet prezentacije

Bitan pokazatelj koji govori da li je Web sajt uspešno kreiran je posećenost. Kada posetilac jednom poseti sajt bitno je da se na njega i vrati. U cilju da unapredjenja poseta treba se držati proverenih metoda, kao što su ažurnost i tačnost podataka, povremena promena izgleda sajta, kao i zanimljive ideje, predlozi i rešenja u interakciji sa posetiocem.
Navešćemo nekoliko naših sajtova koji mogu poslužiti kao primer za analizu uspešnosti njihovih prezentacija:
http://www.bambi.rs/

Dobre strane sajta su vizuelno interesantan, ažuran, dobra interaktivna komunikacija sa korisnikom, dosta podataka o firmi kao i o proizvodima. Loša strana sajta je nemogučnost
poručivanja robe, kao i navigacija i sadržaj koji deluje malo nabacano.

http://www.dijamant.rs/

Vizuelno dobro uradjen, jasan i pregledan, detaljne informacije o kompaniji i prozvodima, interakcija sa posetiocima, dobra navigacija, ali ni ovaj sajt nema mogućnost naručivanja robe, a takodje flash animacije koja predhodi ulasku smanjuje brzinu učitavanja stranice

http://www.hemofarm.com/

Dobro vizuelno odradjen, dobra navigacija kao i prisustvo svih inforamcija, postoji e naručivanje robe, ali nema cenovnika e-kataloga, kao što i ne postoji mogućnost plaćanja

http://www.teleflora.rs/cvet/


Vizuelno pregledan, jasan i atraktivan. Akcenat stavlja na potencijalnog kupca, postoji mogućnost on-line naručivanja i plaćanja. Jedina zamerka ovom sajtu je malo sporije učitavanje obzirom da ima dosta većih slika.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da su karakteristike dobre Internet prezentacije dobar dizajn i funkcionalnost, odnosno da posetilac odmah zna koja je namera sajta i da ima želju da ga ponovo poseti.

KARAKTERISTIKE DOBRE INTERNET PREZENTACIJE – LITERATURA, IZVORI
1. “Vodič kroz raj i pakao Internet marketinga”, Dragan Varagić
Web sajt
2. Praktična poslovna znanja
http://www.poslovnaznanja.com/objavljeni...stovi/com-
3. Pretraga
http://www.pretraga.co.yu/.
Referentni URL