Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Povijesni razvoj Europske unije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


SADRŽAJ:


SADRŽAJ: 3
Rezime 6
I POGLAVLJE 6
1 Uvod 6
1.1 Cilj rada 8
1.2 Ciljna grupa 8
1.3 Personalna motivacija 8
1.4 Kratak pregled sadržaja poglavlja 9
II POGLAVLJE 9
2 Povijesni razvoj Europske unije 9
2.1 Povijest ideje europskog ujedinjenja 12
2.2 Ideja europskog ujedinjenje posle prvog svjetskog rata 12
2.3 Schumanov plan 14
2.3.1 EZUC - Europska zajednica za ugljen i čelik 15
2.3.2 EOZ - Europska obrambena Zajednica 16
2.3.3 EEZ i EZAE - Ekonomska zajednica za atomsku energiju 17
2.4 Jedinstveni europski akt 17
2.5 Rimski ugovori 18
2.6 Od Europske ekonomske zajednice do Europske unije 19
2.7 Ugovor o Europskoj Uniji 20
2.8 Stvaranje Europske unije 20
2.9 Stupovi EU 21
III POGLAVLJE 23
3 Osobitosti Europske unije 23
3.1 Ciljevi Europske unije 25
3.2 Načela na kojima se zasniva Europska unija 25
3.2.1 Opšta pravna načela EU 25
3.2.2 Medjunarodni sporazumi europskih zajednica 26
3.3 Izvori prava EU 26
3.3.1 Primarni izvori prava EU 26
3.3.2 Sekundarni izvori prava EU 27
3.3.3 Presude suda pravde EU 28
3.4 Institucionalna struktura Europske unije 28
3.5 Zakonodavni sustav EU-a 32
3.6 Zajednička vanjska i sigurnosna politika 34
3.7 Zona slobodne trgovine u EU 36
3.7.1 Carinska unija u okviru granica EU 36
3.7.2 Uvođenje zajedničke trgovinske (carinske) tarife 38
3.7.3 Postupak određivanje carina u EU 39
3.8 Zajedničko tržište EU 39
3.8.1 Normizacija i uklanjanje tehničkih prepreka u razmjeni u EU 40
3.9 Zajednička poljoprivredna politika u sustavu EU 42
3.10 Osnovne slobode u EU 42
3.10.1 Slobodno kretanje roba 43
3.10.2 Slobodno kretanje uposlenika 43
3.10.3 Sloboda pružanja usluga 45
3.10.4 Sloboda kretanja kapitala u EU 47
IV POGLAVLJE 48
4 Europska monetarna unija 48
4.1 Stvaranje ekonomske i monetarne unije 48
4.2 Tri faze ekonomske i monetarne unije 49
4.3 Što je Monetarna unija? 52
4.3.1 Europska središnja banka (ECB) i ESCB 52
4.4 Posljedice i efekti uvođenja eura 53
4.5 Euro i jedinstveno financijsko tržište 55
4.6 Regionalna politika EU 56
4.7 Proračun i budžetske politike 56
4.8 Europska investiciona banka 56
4.8.1 Organizaciona struktura EIB 58
4.9 Europska banka za obnovu i razvoj 59
V POGLAVLJE 60
5 Proces širenja Europske Unije 60
5.1 Uvjeti proširenja 60
5.2 Pozitivna iskustva proširenja 64
5.3 Posljedice proširenja EU 65
5.3.1 Pristupna partnerstva, ISPA i SAPARD 66
5.3.2 Instrument predpristupne pomoći - IPA 67
5.4 Pregovori o pristupanju EU 68
5.5 Zaključenje Sporazuma o pristupanju EU 70
5.6 Proširenje Europske unije 70
5.7 Odnosi EU-a sa susjedima i ostalim zemljama 72
5.7.1 Europsko udruženje slobodne trgovine 73
5.7.2 Europska politika susjedstva (ENP) 74
5.7.3 Srednjoeuropska zona slobodne trgovine (CEFTA) 74
5.8 Razvojna politika EU-a 75
5.9 Europska unija i zemlje jugoistočne Europe (Zapadnog Balkana) 76
5.9.1 Europska unija i Makedonija. 77
5.9.2 Europska unija i BiH 77
5.10 Suradnja Hrvatske sa Europskom unijom 78
5.11 Potrebne mjere koje treba da poduzme Hrvatska za ulazak u EU? 80
VI POGLAVLJE 82
6 Održivi razvoj Europske Unije 82
6.1.1 Okoliš kao sustav 83
6.1.2 Razvoj ekološke svijesti 84
6.1.3 Problemi na putu održivog razvoja EU 86
6.1.4 Načela Strategije održivog razvitka 86
ZAKLJUČAK 87
LITERATURA 89
Referentni URL