Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Berze (pojam i vrste berzi)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz berzanskog poslovanja.

Tranzicione promjene suočavaju nas sa brojnim i raznovrsnim više ili manje novim fenomenima.
Jedan od tih fenomena predstavljaju i berze.

Berze, prije svega finansijske berze i berzansko poslovanje za većinu nas su novina koja ulazi u naše živote i naše poslovanje.
Uspjećno uvođenje i funkcionisanje istih zahtijeva njihovo kvalitetno, više ili manje sveobuhvatno razumijevanje i poznavanje.

Pošto su kod nas berze relativno nov pojam, njihov nastanak se vezuje za kraj građanskog rata u Americi. Govori se da su nastale spontalno. Naime tokom rata izdavane su različite hartije od vrijednosti sa ciljem prikupljanja sredstava za njegovo finansiranje. Neuređena trgovina ovim HV stvarala je probleme učesnicima u trgovanju. Da bi se izbjegli problemi , trgovci su se dogovorili da se sakupljaju na tačno određenom mjestu u tačno zakazano vrijeme kako bi trgovali.

Nastanak institucije berze u sadašnjem obliku vezuje se za porodicu Van den Beurse iz Briža. Sastanci trgovaca, njihovih prijatelja i partnera u kući ove porodice smatraju se prvim berzanskim sastancima na kojima su realizovani berzanski trgovački poslovi.

U ovom radu ću pokušati da što efikasnije opišem berze , osnovni pojam kao i vrste berzi.

POJAM BERZI

Obzirom, kao što sam već pomenuo, da su berze relativno nov pojam na našim prostorima možemo je definisati ovako: Berza je organizovano tržište roba, usluga i hartija od vrednosti. Ona mora omogućiti da svi njeni članovi mogu istovremeno, ravnopravno i pod jednakim uslovima davati i prihvatati ponude za kupovinu i prodaju roba, usluga i hartija od vrednosti, te da svi članovi berze imaju jednak pristup tržišnim informacijama o robama, uslugama i hartijama od vrednosti kojima se trguje.
Pod pojmom člana berze podrazumevaju se sve ovlašćena društva koja imaju dozvolu za rad sa hartijama od vrednosti. Jedino se preko ovlašćenih članova berze može obavljati trgovanje. Ovaj princip postoji od samih početaka berzanskog poslovanja a njegova osnovna svrha je da se poveća sigurnost i poverenje u trgovinu finansijskim instrumentima.

Berzu možemo definisati i ovako:
Berza je jasno definisano i organizovano mjesto trgovanja na kome se trguje po jasno definisanim pravilima trgovanja, dakle postoje uzanse, zakonom definisana pravila trgovanja na berzama, kojih se berze i učesnici berzanske trgovine striktno pridržavaju. Takođe, svaka berza donosi svoje poslovnike o radu i trgovanju na berzama, koji isto tako obavezuju učesnike na striktno poštovanje.
Trguje se redovno i najčešće tipiziranom robom, a to je roba sa jasno definisanim kvalitativnim i kvantitativnim karakteristikama. U pitanju je roba koja ima standardne oznake. Na berzama se trguje masovnim, standardizovanim i fungibilnim (zamjenljivim) robama. Robe kojima se trguje na berzama nisu prisutne na berzama jer kupac i prodavac jasno znaju o kojoj vrsti roba je riječ.
Kod pojedinih roba iz različitih razloga (poljoprivredni proizvodi-klimatske prilike) dolazi do nestabilnosti cijena. U ovakvim uslovima prodavci i kupci žele da se zaštite od rizika velikog kolebanja cijenama. U osiguravanju od rizika kolebanja cijenama značajno mjesto zauzima trgovanje na berzama, što je jedan od glavnih razloga za nastajanje berzi.

OSNOVNE FUNKCIJE BERZI

Berze imaju veći broj ekonomskih funkcija, a najznačajnije su:
-Organizovanje susreta ponude i tražnje za određenim vrstama roba i zaključivanje i realizacija zaključenih trgovačkih poslova

- Konsolidovanje stanja na tržištu.(Kroz berzansku cijenu utiče se na ponašanja na strani ponude i tražnje i ide se u pravcu obezbjeđivanja uravnoteženih cijena.

-Selektivna funkcija (svaki učesnik berzanske trgovine se provjerava i samim tim berza selektira kvalitetne od nekvalitetnih učesnika trgovanja.)

-Informativna i prognostička funkcija. (Informacije o stanju i aktivnostima na berzama čine dragocjene podatke za kretanja u spontanoj trgovini i procjenu kretanja i dešavanja na tržištima konkretnih roba u budućnosti)

Pored organizovane berzanske trgkovine postoji i spontana trgovina.
Referentni URL